Ervin Kohn anmelder 
artist for jødehets

sjokkerte publikum

– Javisst anmelder jeg, sier forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund etter at en kjent norsk rapper kom med en nedsettende bemerkning om jøder på konsert.

Anmelder netthets

nyheter

For første gang har Antirasistisk Senter anmeldt enkeltpersoner for hatkriminalitet begått på internett. – Det er viktig å få domfellelser slik at vi går opp de juridiske grensegangene, sier Ervin Kohn.

Betinget fengsel for grov jødehets

rettssak

Tiltalte møtte ikke opp onsdag da straffesaken om netthets av jøder og afrikanere ble behandlet. Aktor ber om 45 dagers betinget fengsel.

Tror muslimer vil stemme grønt

politikk

Shoaib Sultan er Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat i Oslo. Dagen-spaltisten har vært leder for Islamsk råd Norge og er nå rådgiver ved Antirasistisk senter.

Støtte til Utøya-overlevende som skal sendes ut

nyheter

Biskop Ole Christian Kvarme og SVs Heikki Eidsvoll Holmås var blant dem som samlet seg ved Stortinget for å demonstrere mot utsendelsen av Utøya-overlevende Mubarak Haji Ahmed fra Norge.

Anundsen vil sende asylsøkere i fengsel

nyheter

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) foreslår at åpenbart grunnløse asylsøkere skal kunne fengsles i inntil tre døgn.

Oslo kan få muslimsk ordfører

politikk

Oslo kan få landets første muslimske ordfører hvis Miljøpartiet De Grønne (MDG) befester posisjonen på meningsmålingene i hovedstaden.

Advarer mot hverdagsrasismen

Rasisme

Muslimer blir utsatt for rasisme knyttet til jobbsøking, boligjakt og i utelivet, mener Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter.

- Flott og fortjent

Samfunn

Rådgiver Shoaib Sultan i Antirasistisk Senter er begeistret for at Anne Sender har fått Fritt Ord-prisen.

I fakkeltog mot rasistiske fordommer og hat

Samfunn

Lør­dag var det 75 år siden Krys­tall­nat­ten, da na­zis­te­ne ra­ser­te jø­dis­ke hjem, grav­ste­der, bu­tikk­lo­ka­ler og bede­hus i Tysk­land. Hel­gens mar­ke­ring viste at det fort­satt er behov for å kjem­pe mot frem­med­frykt og ra­sis­me.

Human Rights Service kritisk til pengefordeling

Samfunn

Human Rights Ser­vice (HRS) får en øk­ning i be­vilg­nin­gen på 80 pro­sent fra den nye re­gje­rin­gen, men in­for­ma­sjons­le­der Hege Stor­haug er kri­tisk til hvor­dan støt­ten til inn­vand­rer­or­ga­ni­sa­sjo­ner og annen fri­vil­lig virk­som­het for­de­les.