Aborthardkjør mot Solberg i spørretimen

politikk

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering ble bombardert med spørsmål om abort i Stortingets ordinære spørretime onsdag.

Ikke bare to, men tre reelle valg for KrF

debatt

Over lang tid har det bygget seg opp en forståelse i KrF av at partiet ikke tar et reelt valg om det fortsatt blir i opposisjon. Partiets manglende retningsvalg med tanke på regjering er blitt KrFs hovedproblem. Men er det sant?

Abortloven ligger på bordet

debatt

Det koster Erna mye å møte KrF på kravene, og hun er ved gjentatte anledninger tydelig på hva hun mener. Erna er ikke bare partileder, men også statsminister. Hun er vant til å veie sine ord på gullvekt.

Regjeringens vingling om tvillingabort

synspunkt

Hva gjør at Erna Solberg akkurat nå er blitt i mot tvillingabort? Regjeringen kunne når som helst selv fremmet forslag til Stortinget for å få støtte til nødvendig lovendring for å hindre praksisen. Hvis hun og regjeringen ville. Det skjedde aldri.

Abort-bedraget

debatt

Det er i ferd med å spre seg en myte om at KrF kan få gjennomslag for en endring i restriktiv retning i abortloven dersom man går inn i regjeringen Solberg. Dette er en ren bløff som må parkeres jo før, jo heller.

Hvorfor kjempe mot sorteringssamfunnet?

sorteringssamfunnet

Årsaken til at vi fokuserer på sorteringssamfunnet, er at alt som fratar menneskets verdi nettopp er en form for sortering etter egenskaper.

Solberg vil forby tvillingabort

Veivalg

– Hvis du ikke skal vite noe om kjønn, skal du da velge om du vil ha ett eller to barn, spør Erna Solberg.

Solberg åpner for å endre abortloven

abort

Statsminister Erna Solberg (H) er klar til å forhandle om endringer i abortloven dersom KrF velger den borgerlige regjeringen. Ap sier tvert nei.

Knut Arild Hareide peker på Støre

Veivalg

KrF-leder Knut Arild Hareide sa til landsstyret fredag at det er «naturlig å vurdere Arbeiderpartiet» som samarbeidspartner.

KrFU sier nei til selvbestemt abort

abort

KrFs ungdomsparti endrer vedtaket fra 2016 og sier nei til selvbestemt abort. – Svært gledelig, sier fylkeslederen i Rogaland KrFU til Dagen.

Verdier på et foster

abort

Da er vi tilbake til åpningsspørsmålet: Blir fosterets ukrenkelige verdi fra unnfangelsen borte i debatten? Det er jo ingen prinsipiell forskjell på en tidlig og en sen abort?

Høyre vil ikke røre abortloven

politikk

Høyre er fornøyd med dagens abortlov, og sentralstyret vedtok søndag å slå ring om loven.

Sjølvråderett over eigen kropp

debatt

Tre ungdomsparti, AUF, FpU og Unge Venstre, leia av unge menn, vil radikalt endra abortlova og gje kvinner rett til abort fram til barnet i mors mage er 18 eller 24 veker gammalt. Dei vil forlengja tida for press til å ta abort. Dette er ekstremt og barbarisk!

Ærefrykt for livet

synspunkt

Det å verne om alt menneskeliv er et bunnsolid ­fundament for utformingen av all annen politikk. Dette prinsippet bygger på visdom som ikke er hentet fra Sokrates, men fra læren til Jesus fra Nasaret.

På vekkelsesmøte hos Sverigedemokraterna

Nyhetskommentar

Sverigedemokraterna vil lede kristne inn i fristelse med streng innvandringspolitikk, endring i abortloven og støtte til Israel.

Guds kraft til frelse

korset

Korset er så sentralt at en boktittel lyder slik: Korset – Universets sentrum. Her avgjøres hvor hver person skal tilbringe evigheten.

Illusjonen om den 12. uke

lederartikkel

Alle mennesker har like rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i vår vestlige sivilisasjon. Men når blir et menneske et menneske? Det er et viktig spørsmål i abortdebatten.

Gikk i sørgetog for det ufødte liv

abort

I år er det 40 år siden loven om selvbestemt abort kom. − Det er et symptom på at noe er forferdelig galt i landet vårt, sier prest.

Abort er menneskeverd

debatt

Dagens leder 31. mai er dessverre et perfekt eksempel på hva som skjer når en lar sin egen religiøse overbevisning være utgangspunkt for hvordan alle andre skal leve sine liv.

Barn som nektes menneskeverd

LEDERARTIKKEL

Vi mangler rett og slett grunnlag for å si at det vesle fosteret i mors liv mangler menneskeverd.

Om å møte seg selv i døren

KRISTENDOM

Våre politikere, biskoper, professorer og en del kristenledere har i de siste 40–50 år beflittet seg på å avskaffe sann kristendom i Norge, det vil si, bibelsk kristendom.

Kampen for det ufødte liv

FRA ARKIVET: 1988

Abortsaken har vært sentralt i Dagens spalter, særlig etter at spørsmålet ble stilt på spissen på 70-tallet.

For lite fokus på fosteret

abort

I mitt yrke har eg møtt mange som vurderte å ta abort og som kom for å snakke om dette problemet. Med oppmuntring og gode samtalar har eg fått hjelpa nokre til å bera fram barnet sitt. I ettertid har alle takka varmt for hjelp og støtte i ei vanskeleg tid med eit vanskeleg val.

Dalende engasjement for livsvern?

lederartikkel

Marie Ljones Brekkes utfordring treffer alle oss som kaller oss kristne, uavhengig av hvilket parti vi stemmer på.

Nå er KrF like lite som Rødt

debatt

Fremfor å ta signalene fra valget, så har KrF desto verre tragikomisk nok øst på MER av det samme. Og jo nærmere partiet kommer stupet, jo sterkere er ropet om KrF først.

Fake news om KrF

debatt

I noen kristne TV- kanaler er det påstått at det var en KrF-er som avgjorde utfallet da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i 1978. Det er uriktig.

Kampen om vår kristne arv

Samfunn

Partiet De Kristne (PDK) blei stifta for å virke fram dei grunnleggande verdiane som har gjort Norge til eit trygt, stabilt og framgangsrikt samfunn gjennom generasjonar. Ein del av desse verdiane har dei siste åra blitt tatt frå oss gjennom lovendringar og vi har no lover som for ein eller to generasjonar sidan var heilt utenkelege.

Vil Frp endre abortloven?

TVILLINGABORT

KrF mener stortingsflertallet på et altfor tynt grunnlag godkjente tvillingabort i Norge tidligere i år. Vi vil ha omkamp for tvillingene i mors liv!

En uforståelig selvmotsigelse

lederartikkel

Trusler mot aborttilhengere er med på å gi ja-til-livet-bevegelsen et ekstremismestempel den verken trenger eller fortjener.

Retten til reservasjon

debatt

Dette er noe vi må etterstrebe, fordi den enkeltes samvittighetsfrihet er ukrenkelig.

Det muliges tyranni

lederartikkel

Mennesket kan fort bli sin egen verste fiende, ikke minst hvis vi lar det teknologisk mulige styre politikken.

Vi trenger en debatt om tvillingabort

synspunkt


Det finnes tungtveiende grunner til at tvillingabort verken er etisk eller medisinsk forsvarlig. Stortingsflertallet har på et altfor tynt grunnlag slått fast at de vil godkjenne denne praksisen i Norge.

– Tvillingabort et vanskelig etisk spørsmål

ABORT

Vurderingen av at abortloven gir adgang til tvillingabort har vært et vanskelig etisk spørsmål, medgikk statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget.

Vil ha eggdonasjon og tidlig ultralyd

politikk

Aps utkast til partiprogram nevner for første gang bioteknologi, og det skjer i samme, lille kapittel som handler om «reproduktiv helse» og abort.

Fire av fem aborter gjøres med piller

ABORT

Over 80 prosent av alle planlagte aborter blir utført ved hjelp av medikamenter, viser en ny undersøkelse. Kun to av ti gjøres kirurgisk.

Hallaråker, Enstad og PDK

POLITIKK

Det er med stigende undring jeg leser angrepene fra Hallaråker (20.12.) og Enstad (21.12.) på Partiet De Kristne.

Abortsaken lærte Hagen å ta regi

BOKANMELDELSE

Hvis man ser bort fra omtalen av Alvheim, er det lite avtrykk den kristenkonservative delen av Frp har satt i partiets historie. Tvert imot blir det sagt at Siv Jensen har foretatt en liberal dreining av partiets politikk.

Når barrikadane blir brotne

DEN NORSKE KIRKE

«Vi fikk partnerskapsloven og deretter nåværende ekteskapslov, og da er det vigsel som er det relevante svaret når vi skal anerkjenne homofiles samliv.»

Lærdommer etter Per Lønning

LEDERARTIKKEL

Med sine evner og sin vilje til å stå opp for det han mente, ble han en markant lederskikkelse.

Fornyelse i revers?

kristelig folkeparti

Hva er dette for slags absurditet? Hvem har rett til å skille mellom kristne med en slik karakteristikk?

Kirker delt i synet på abort

abort

Fulata Moyos syn på abort er preget av møtet med en voldtatt, høygravid 14-årig kvinne i Thailand.

Sjelden tema i Norge

abortloven

– Den norske kirke har ikke behandlet spørsmålet i nyere tid, sier avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet.


Flertall krever samtale før abort

undersøkelse

Seks av ti nordmenn mener at det bør innføres obligatorisk rådgivningssamtale for kvinner som ønsker abort.

Hvor annerledes får man være?

i fokus

Vi lever i et merkelig samfunn. Et som ofte har totalt motsatt forhold mellom hva det på den ene siden sier og det på den andre siden faktisk gjør.

Børre Knudsens gravstein veltet

pinseaften

Pinseaften ble flere graver i Troms skjendet. Blant flere gravsteiner som ble veltet, var monumentet på Børre Knudsens grav.

Er fast refleksjonstid så ille?

debatt

Min konklusjon er, mellom anna ut frå desse to døma: Refleksjonstid for dei som er i tvil, er eit stort gode. Menneskeliv kan bergast, og mødre kan bli lukkelege.

Fosterreduksjon demaskerer aborttragedien

i fokus

De siste ukene har det heldigvis vært skrevet mye om søskenabort etter at Justisdepartementet uttalte at fosterreduksjon er innenfor dagens abortlov. Den pågående debatten demaskerer effektivt abortlovens tragedie. Når en flerling skal «velges bort» – fratas livet, går det konkret opp for folk at abort alltid handler om å fradømme et menneske med unike egenskaper livet.

Nei til søskenabort

FOSTERREDUKSJON

Den som har fulgt med i den politiske utviklingen hos partiene på Stortinget, ser at det nå ikke er nevneverdig forskjell mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i etiske spørsmål.

Asle Toje og kirken

synspunkt

Kirken svarer ikke på eksistensielle spørsmål, tror ikke på sitt eget budskap, og snakker som en hver terapaut ville ha gjort.