– Begynner ofte med uenighetene

Dåp

Få spørsmål har splittet kristne så sterkt som dåpen. Professor Harald Hegstad prøver å finne ut hva som forener forskjellige kirkesamfunn 
i spørsmålet.

Ei strategisk tid for luthersk handling

kronikk

Vi må ta økonomisk ansvar for dei modige prestane som nå melder seg ut av Dnk. Misjonsleiarar som peikar ut ein veg i denne vanskelige tida, må sjølv gå i spissen, våga spranget.

– Ikke vi som splitter kirken

kirken

Åpen folkekirke, 
og Bispemøtet, fastholder 
at likekjønnet vigsel ikke 
er kirkesplittende.

Økumenikk og homofilidiskusjon

ekteskap

Har tilhengarar av samkjønna vigsle, heile hegemoniet? Er vi som er for kyrkjeleg vigsle av berre heterofilt ekteskap gamaldags?

Byrådsleder positiv 
til felles bønn for Oslo

bønneuke

Hundrevis av kristne har hver dag denne uken deltatt på bønnesamlinger for hovedstaden. Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) har besøkt arrangementet for å fortelle om hovedstadens utfordringer.

Misjon i forandring

misjon

Jon Kvalbein avlegger både Agenda:UT-konferansen og Norges Kristne Råd (NKR) en visitt i en kronikk i Dagen 24.11.14. Bård Rebbestad Løkken, daglig leder i Norme, har svart på noen av anliggendene i Kvalbeins kronikk (Dagen, 28.11.14), men la meg kort kommentere noe av det som tas opp.

Misjon – til frelse eller samfunnsendring?

kronikk

Misjonskonferansen Agenda:UT signaliserer noe nytt. Konferansen var et bredt organisert økumenisk samarbeidstiltak. Etter mitt syn er avstanden i misjonsteologi mellom NKR og Norme så stor at det ikke er grunnlag for et slikt samarbeid.

Misjon – Økumenikk og Den norske kyrkja

Innspel

Det er ein del ting som skjer i norsk kristenliv som eg ikkje forstår. Ting som for meg synest å vera på kollisjonskurs, verkar å gå parallelt. Konferansen Agenda Ut i Stavanger sist helg har aktualisert noko av dette. Det var ein breidt opplagt misjonskonferanse.

Hva kristen misjon er

lederartikkel

Flere vil nok imidlertid spørre seg hvilken pris tilnærmingen har med tanke på formidlingen av evangeliets budskap, skriver Dagen på lederplass.

Teologiske skisser om evolusjon

Meninger

Mo­der­ne krea­sjo­nis­me ope­re­rer gjer­ne med en tanke om at Bi­be­len er full­sten­dig ufeil­bar. Det fin­nes imidlertid over­be­vi­sen­de grun­ner til å hevde at et så ka­te­go­risk stand­punkt ikke len­ger er mulig å opp­rett­hol­de, skriver Hallvard N. Jørgensen.

Økumenikk og Ekman

Meninger

Eg treng ikkje bli katolikk, for det er eg - gjennom min eigen lutherske identitet og tradisjon, skriv Kjetil Aano.