VITNESBYRD: Under det siste måltidet satt Johannes nærmest Jesus, som en elsket disippel.

Varme og tydelige brev

Torden-Johannes var full av ambisjoner. Han ville sitte øverst ved bordet i Himmelen med Jesus. Han endte opp som kjærlighetens apostel. Under det siste måltidet satt han nærmest Jesus, som en elsket disippel. Les hvordan han innleder sitt første brev.

«Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.» (1. Johannes 1:1–4)

Som i forrige andakt om Peter. Legg merke til at Johannes er nøye med å beskrive at han har vært med Jesus. Han skriver veldig konkret om å se, høre og røre ved. Videre skriver Johannes om å leve i lyset, og i sann kjærlighet. Både tonen og budskapet viser hvor preget han er av Jesus.

Så direkte finner vi Jesu avtrykk i disse brevene. Les dem slik. Som varme og tydelige vitnesbyrd fra dem som vandret med Ham.