ÅNDELIG PÅFYLL: Det er uhyre viktig med åndelig påfyll med tanke på troens liv. Og her er jo et regelmessig andaktsliv med bønn og bibellesning nøkkelen, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Steinar M. Heggen

Troen i hverdagen

Samfunnet med Jesus og troen i hverdagen er noe av det viktigste for en kristen. Og her er vi forskjellige, både når det gjelder valg av åndelige fellesskap og hvordan vi pleier troslivet.

Det ikke bare festdager og søndager med gudstjenester og møter. Det er mest hverdager, og da skal også kristentroen og kristenlivet praktiseres og leves ut i hverdagen.

Det er uhyre viktig med åndelig påfyll med tanke på troens liv. Og her er jo et regelmessig andaktsliv med bønn og bibellesning nøkkelen. For det er på hjemmebane troen skal prøves, i de hverdagslige oppgavene og i møte med mennesker. Taborfjellet var ikke et blivende sted verken for Jesus eller disiplene.

Jeg tenker ofte: Hvor ofte det blir bedt om å få nådegaven til å hjelpe? « … deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede …» 1.Kor. 12,28. Den er ikke av de mest omtalte, men like fullt svært viktig. Det er så mange omkring oss som trenger praktisk hjelp, kjærlighet, omsorg, trygghet og veiledning. Det beriker kristenlivet når en er lydig overfor kallet og går inn i gjerninger som Gud legger til rette for oss.

«Kvardagskristen vil eg vera, syn for segn det krev Guds ord. Samklang mellom liv og læra,
det er himmelsong på jord. – Kvardagskristen vil eg vera, syn for segn det krev Guds ord. Samklang mellom liv og læra, det er himmelsong på jord.» M. Orheim.