DET LOVENDE LAND: Josva fikk den store oppgaven å lede Israelsfolket inn i det lovede land, skriver Håkon C. Hartvedt. Foto: Adobe Stock

Tjen Herren

Josva fikk den store oppgaven å lede Israelsfolket inn i det lovede land. Sammen med folket får han også oppleve Herrens mektige gjerninger i det de inntar landet. Før han dør samler Josva hele folket i Sikem for å gjøre en pakt med dem.

Han minner dem om Herrens veldige gjerninger, og sier så: «Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene (…) Men jeg og mitt hus vil tjene Herren. (Josva 24,15)

Herren lar Josvas ord vinne grobunn i folket. De sier: Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder! For Herren vår Gud, han var det som førte oss og våre fedre opp av landet Egypt, av trellehuset.

Det var han som gjorde disse store tegnene for våre øyne og voktet oss på hele den veien vi gikk, og blant folkene i de landene vi dro igjennom. (…) Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. (vers 16–18)

Skulle ikke vi si det samme?

La oss minne hverandre om Herrens godhet imot oss. Og om vi grunner på de gjerningene han har gjort for oss, skulle ikke valget være vanskelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For har vi sett og opplevd en smule av Guds godhet, må vi si som apostlene når Jesus spurte om også de ville gå bort fra ham: «Hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord.» (Johannes 6,68)