STJERNA AV JAKOB: «Stjerna av Jakob» les vi om i ein profeti i 4 Mos 24,17, skriv Egil Sjaastad. Foto: Adobe Stock

«Stjerna av Jakob»

Dei beste salmediktarane avspeglar både djup innsikt i Bibelen og teft for rik biletbruk, god poesi og rytme. I julesalmen «No koma Guds englar» har vi eit godt døme på det.

«I djupaste myrker vart himmelen klår

Artikkelen fortsetter under annonsen.

då stjerna av Jakob seg viste.

I hardaste vetter det grønkar som vår,

og fagraste knupp spring av kviste.

Guds fred og god jol med sumar og sol!

Vår fredsfyrste høgt vere lova!»

Blix var lærar i Det gamle testamentet. Men, ulikt mange fagteologar i dag, var han aldri redd for å vise korleis GT peikar fram mot NT.

«Stjerna av Jakob» les vi om i ein profeti i 4 Mos 24,17. Ho kom til syne da Jesusbarnet vart fødd! Den «fagre knuppen», som Jesaja profeterte om i Jes 11 og 53, skyt no fram med erobrande livskraft!

Ved å karakterisere tida før Jesus fødsel som det «djupaste mørker» og den «hardaste vinter», blir kontrasten til det som skjedde i jula så markant. Det er ikkje noko mindre enn frelsestida som er kommen. Gud har sagt «ja» til alle sine lovnader. Ved salmen sin svarar Blix med eit rungande «amen».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

No lyser «stjerna av Jakob». No er det vår og sommar! Jesus er fredsfyrsten i Jes 9,6. I han får vi fred med Gud, og ved han ser vi fram mot den evige freden i Guds rike.