FORFULGTE: Kristne i trengsler er i en utsatt posisjon. De trenger mye forbønn, skriver Egil Sjaastad her. Foto: Adobe Stock (illustrasjonsfoto)

Positive livvakter

I Kina hender det ofte at kristne ledere blir fengslet. Når disse leser eller memorerer følgende setninger av Paulus, hender det de nikker: «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til fremgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker» (Fil 1,12–13).

Se for deg en ansatt ved et kinesisk fengsel. Han undrer seg. Hva er hemmeligheten ved disse kristne? Hvorfor har de så positiv en innvirkning på de andre innsatte? I vår leste jeg flere eksempler på dette. Likheten med det Paulus beskriver fra fengslet i Roma, var slående.

Tilbake til Paulus. Han fortsatte med å skildre for filipperne hvordan trengslene hans virket på noen av de kristne der han nå var. De ble frimodigere! Dette oppdaget sikkert også livvaktene. Paulus gledet seg (vers 18).

Men lær også en annen ting av Paulus: Ikke oppsøk trengslene, og ikke rosemal dem! For kristne i trengsler er i en utsatt posisjon. De trenger mye forbønn. Det innrømmer også apostelen – for sin egen del. Han ba for menighetene, og han regnet med deres forbønn.

Likevel: La bønnen inneholde en takk for positive livvakter. De finnes!