GUDS KRAFT: For oss som tar imot det Jesus gjorde på korset, er ordet om korset Guds kraft, skriver Jan Torland.

Ordet om korset er Guds kraft

Du hopper kanskje litt i stolen over denne overskriften. For står det ikke at «Ordet om korset er dårskap?» Jo, det er også riktig.

«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft!» (1 Kor 1,18).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For oss som tar imot det Jesus gjorde på korset, er ordet om korset Guds kraft. Han slettet ut gjeldsbrevet mot oss! Vi ble gjeldfrie! Vår synd og skam ble slettet ut.

Jesus seiret over djevelen og hans åndehær på korset. Dette var og er kraftige saker. Det Jesus gjorde på korset gjelder i dag for alle mennesker!

Hver dag og hvert minutt opplever mennesker over hele verden at evangeliet – ordet om korset setter dem fri.

Paulus hadde erfart denne friheten og derfor skriver han: «Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» (Gal 6,14).

Det ligger et stort paradoks i korset. Ved å dø fra oss selv, vår egoisme, vår synd og våre egne prestasjoner, finner vi nytt liv som forløser oppstandelseskraften til å leve som Jesu etterfølgere. Sagt på en annen måte: Ved å regne oss som døde med Kristus, finner vi livet!

For de som ikke tror er dette dårskap, intellektuelt selvmord og det som verre er! Men for oss som tror, ser vi at kraften blir forløst ved at Jesus dør. For døden fikk ikke det siste ordet. Jesu død banet vei for hans oppstandelse!

Så er det et privilegium at vi hver dag skal får regne oss som døde med Kristus, men samtidig få leve i hans oppstandelse hvor han lever og virker gjennom oss!