HUSK: Jesus har lovt å være med alle dager, minner Håkon C. Hartvedt oss om her. Foto: Adobe Stock

Opp av
 motløshets sump

I boken Pilgrims vandring snakker Bunyan om motløshets-, mismotets eller fortvilelsens sump.

«Det er ingenting å gjøre med mismotets myr. Det er her de samler seg alle urenhetene som kommer for en dag når en synder på vandring innser sin synd og forstår at han er fortapt. Dette er frykten, tvilen, uroen og skuffelsen over ham selv.» (…) «Lovgiveren har sørget for at det finnes noen gode, solide trappetrinn, en trygg vei, midt i det hele.

Problemet er bare at sumpen spyr ut så mye skitt og lort og stadig endrer seg med været, så trinnene blir vanskelig å få øye på. Og når noen finner dem, blir de ofte så svimle av sin egen skyld at føttene bommer på trinnene.»

At Gud får vise oss vår synd til fulle er ikke bare negativt. Det er nåde. For når si ser at vi er hjelpeløst fortapt på grunn av vår synd, ser vi også at vi trenger en Frelser!

Og kommer vi så til Jesus med hele vårt syndeforderv, blir vi ikke vist bort, men får oppleve sannheten i Ordet: «Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørma. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» (Salme 40,3).

Styrk de slappe hender, og gjør de vaklende knær sterke! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se der er deres Gud.» Og husk: Jesus har lovt å være med alle dager.