LOVSANG: I Salme 92 vitner salmisten om at det er godt å lovsynge Herren, «Med ditt verk har du gledet meg, Herre; jeg jubler over det du har gjort», skriver Ivar Gjerdi. Foto: Odd Mehus

Lovsyng Herren

«Jeg vil minnes Herrens velgjerninger og lovsynge Herren for alt det Herren har gjort for oss for alt det gode han har gjort mot Israels hus i sin barmhjertighet og store kjærlighet.» Jes. 63,7.

I de 4 siste kapitlene hos profeten Jesaja beskriver han hvordan Gud fullender dommen og frelsen. Han minner om Guds godhet og miskunnhet gjennom tidene, og det følges av en inderlig bønn om forløsning og frigjøring. Han trer fram på folkets vegne og opptrer som folkets munn. Herren prises for hans store miskunnhet gjennom tidene. Det er et angrende folk som bekjenner sin troløshet og gjenstridighet, og bønnfaller til Herren om at han igjen vil åpenbare sin frelsende makt.

I tilbakeblikket på Israels historie, og «alt det Herren har gjort for oss», så blir konklusjonen overveldende, en lovprisning av alle Herrens velgjerninger, Guds storverk, nåde og barmhjertighet.

I Salme 92 vitner salmisten om at det er godt å lovsynge Herren, «Med ditt verk har du gledet meg, Herre; jeg jubler over det du har gjort».

Og vi kan alle lovprise: «Himlens konge vil vi prise, knele for hans trone ned. Nåde ny vil han oss vise til oppreisning, kraft og fred. Halleluja, halleluja, Gud er kommet til oss ned. – Englers hær i høye himmel, lovsyng ham, vår Gud og Far, sol og måne, stjerners vrimmel, alt som er og blir og var!» Lyte.