VITNESBYRD: Ivar Gjerdi skriver om en bonde som solgte frukt i byen og la en «traktat» i bunnen av kassen. Foto: Tor Weibye

Livet vårt vitner

Det fortelles at en kristen bonde hver høst solgte frukt til kunder i byen. Han kom en dag i prat med en nabo, som også var kristen. Han rådet ham til å legge en traktat i hver kasse han sendte fra seg. «Det gjør jeg også», svarte bonden, og jeg benytter meg av en «traktat» som jeg mener er likeså god som hvilken som helst trykksak. Den andre forsto ikke riktig hva han mente, og bad om en forklaring.

«Jo, den ‹traktaten› som kundene mine finner i kassen, er like god frukt på bunnen av kassen som den de ser øverst i kassen.» Dette minner oss om at livet og gjerningene våre skal vitne om troen på Jesus og vår ærlighet. Jacob sier det slik i en spesiell situasjon: «Når du en dag kommer for å se over lønnen min, skal min ærlighet vitne for meg …» 1. Mosebok 30,33.

Livet og gjerningene våre må avspeile hvem vi tror på. Troen på Jesus må synliggjøres og leves ut i hverdagen. Den må vise seg i holdning og handling, slik bonden gir uttrykk for. Gud vil at vi skal vitne på mange forskjellige måter, også gjennom trykksaker. Gud har en plan for sitt skaperverk, og han har et oppdrag som skal fullføres. Jesus sier flere ganger at vi skal være hans vitner.

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.» Ef. 2,10.