FRELSENS BEGER: Vi har fått et beger å drikke. Et frelsens beger, skriver Sverre H. Skilbreid. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Jeg vil løfte frelsens beger

«Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn.» Salmene 116:13

Det er ulike tolkninger av hva begeret kan være. Noen sier det kan henspille på den gamle skikken konger hadde etter en militær seier. De drakk dypt av et beger som tegn på utfrielse og takknemlighet.

I den sammenheng er det lett å tenke på Jesu ord da han innstiftet nattverden. «Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med dere i min Fars rike.» (Matt 26)

Det var et annet beger Jesus måtte drikke først: «Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi» (Matt 26) Han drakk lidelsens beger, døde og sto opp, og seiret over synd og mørke. For oss.

Derfor har vi fått et beger å drikke. Et frelsens beger. «Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» (Matt 26)

Vi har så mange andre løsninger. Men ta imot nattverden, hør Guds ord, tro på Jesus, eller tilbe Ham. Påkall navnet hans. Vi er ofte sene med å løfte frelsens beger. Men det er allerede ferdig og klart. Det er alltid like gyldig, uansett din situasjon.