HØYTIDER: Det er 14 salmer i Bibelen som spesielt er knyttet til høytider og fester i Israel, skriver Ivar Gjerdi.

Glede og takk

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade. – Den som sår med tårer, skal høste med jubelrop.» Salme 126,3 og 5.

Det er 14 salmer i Bibelen som spesielt er knyttet til høytider og fester i Israel. Salmer ved festreisene. I salme 126 skildres en fantastisk begivenhet. Folket vender tilbake til et krigsherjet og ødelagt land etter 70 år i eksil i Babylon. Gleden overskygger alt. De er hjemme igjen. Latter og glede fyller dem. Sorg og håpløshet er vendt til det gode. Og alt er et Herrens verk. De ser det og takker for det. Gud hadde ikke glemt og forkastet sitt folk. Men ennå hadde ikke alle vendt hjem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva kan dette si oss i dag? Jeg tenker i åndelig betydning. De fleste har noen som de ønsker skal finne veien hjem. Ja, at de skal finne veien tilbake til Gud. Og vi ber og gir ikke opp. Guds løfter er de samme, og noen ganger skjer det at vi kan takke og høste med jubelrop.

Denne salmen er et eksempel på hvordan Gud fører sine. «For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt er ikke noe håp.» Rom. 8,24. Slik er troens liv. I Jesus Kristus har vi alt, men vi er fremdeles underveis. Hva skaper jubel, glede og takknemlighet hos oss? Det må være glede over å få være et Guds barn av bare nåde, underveis mot det evige.