VERN: Fars arm om barnet er ikke bare hyggelig, men dypt nødvendig, skriver Sverre H. Skilbreid. Foto: Lise Åserud / NTB

Forankringen som ingen andre kan erstatte

«Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» (Joh 14) Filip virker nesten litt desperat. Jesus har over lengre tid snakket om at voldsomme ting skal skje, og nå er det like før. Men Jesus understreker at Filip har sett Far lenge. Gjennom Sønnen, Jesus selv, som Filip kjenner.

Behovet blir tydelig i urolige tider. For Far. Den grunnleggende forankringen som ingen andre kan erstatte. Vi trenger den fra jordiske fedre. Heller enn å si at far ikke er viktig, trenger vi å sørge dersom han ikke var der. For sorg taler sant og gir stødige føtter til slutt.

Vi har Far i Gud. Legg merke til hvordan Jesus svarer. «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‹Vis oss Far›?» Jesus viste Far hele veien. Og han døde og sto opp for at vi kunne komme helt fram til Far.

Fars arm om barnet er ikke bare hyggelig, men dypt nødvendig. Du merker det særlig i urolige tider, eller i livets største utfordringer. Men det gjelder alltid. «Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern», skriver salmisten i særdeles urolige tider. (Salme 91) Jeg tenker han visste noe om Gud Far.