SAMBAND: For deg og meg handler det nå om å søke oss inn på Hans bølgelengde og i tro ta imot frelsen, skriver Håkon C. Hartvedt. Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock

Er sambandet i orden

I min periode i Heimevernet var jeg den siste tiden forsyningsoffiser. Dette betydde at jeg hadde ansvar for materiell, forpleining, transport og slike ting.


Så hadde vi noen VHF-er. Det var jo sambandsoffiseren sitt bord, så jeg blandet meg ikke så mye inn i hans innstillinger, og ikke hadde jeg greie på det heller. Men disse VHF-ene skapte sterk frustrasjon.

Gang på gang opplevde vi at de ikke fungerte som de skulle. Nye var vanskelig å få rekvirert, men det var klart for oss alle at nye måtte vi ha. 
Så fikk vi ny sambandsoffiser, en skikkelig teknisk kar.

Han hørte ikke så mye på det som ble sagt, men leste seg opp og tok en helt ny gjennomgang på alle VHF-ene, og plutselig virket alle sammen.

De innstillingene som var brukt tidligere viste seg å ikke være rette, men når utstyret nå ble rett innstilt, virket det som det skulle.

Åndelig sett kan du søke på mange kanaler, og det mangler ikke på tilbud i den åndelige verden.

Sjelden har det vært så mange misjonerende livssyn og ideologier som nå. Men vil du til Himmelen er det bare en innstilling som duger. Det er å søke deg inn på Jesus og Hans frelsesverk.

Det måtte en soning til. Men den har Han tatt seg av. For deg og meg handler det nå om å søke oss inn på Hans bølgelengde og i tro ta imot frelsen.