TREENIGHET: Troen gjør livet rikt, men ikke bare det. Det er også viktig å få med seg hva treenigheten, Faderen og Sønnen og Ånden, betyr for vår kristne tro, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Adobe Stock

En treenig Gud

Den treenige Gud markeres med en søndag i kirkeåret og en lang treenighetstid etter pinse. Gjennom den blir vi minnet om fundamentet for troen, den treenige Gud, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, som er grunnlaget og forutsetningen for alt åndelig liv, åndelig vekst og tjeneste for Herren.

Troen skal grunnfestes, helliggjøres og rustes til tjeneste. Den kristne kirke bekjenner troen på en treenig Gud.

Vi finner ikke ordet treenighet i Bibelen. Vi har fått det fra dem som hadde båret troen og evangeliet gjennom tre hundre år med forfølgelse og lidelser. Mange hadde så vidt unnsluppet løvene i Colosseum i Rom. Mange hadde mistet arbeid og slektninger. Etter tre hundre år ble det satt en stopper for forfølgelsene.

Keiser Konstantin gjorde kristendommen til statsreligion. Nå ble alt annerledes. De kristne samlet seg til et kirkemøte i Nikea i år 325, som ga oss den nikenske trosbekjennelsen.

Det er sagt at aldri har verden sett en slik forsamling. Delegater kom hinkende med krykker og staver. Noen akte seg fram på små vogner fordi beina var ødelagt i keiserens torturkamre. Det var en flokk som var kommet ut av den store trengsel.

Det lå dem på hjertet å gi videre den troen som det var verdt å dø før. Troen gjør livet rikt, men ikke bare det. Det er også viktig å få med seg hva treenigheten, Faderen og Sønnen og Ånden, betyr for vår kristne tro.