NY KRAFT: Nehemja la alt fram for Gud i bønn og fikk på den måten nytt mot og ny kraft. Foto: Adobe Stock

En Gud som tilgir

«Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp.» Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. – La ditt øre lytte og øynene dine være åpne så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg nå, både dag og natt, for israelittene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt farshus har syndet.» Nehemja 1,3–4 og 6.

Det er Nehemja som ber. Nehemja-boken er spennende og trostyrkende lesning. Nehemja ble etter hvert stattholder i Juda. År 445 fikk han kongelig fullmakt til å dra til Jerusalem for å bygge opp igjen byens murer. Kapittel 3. Dette arbeidet ble møtt med motstand. Det ble lokket og truet og de forsøkte å legge feller, men alt var forgjeves. Gud var med ham.

Nehemja la alt fram for Gud i bønn og fikk på den måten nytt mot og ny kraft. Kapittel 9 skildrer hvordan israelittene tilber Herren sin Gud og bekjenner sin synd. Han tilga og velsignet sitt folk. Så kjærlig og nådig er han også i dag! Han hører også våre bønner.

«Men i trengselens tid ropte de til deg og du hørte dem fra himmelen. I din store barmhjertighet sendte du befriere som frelste dem fra fiendehånd. – Men du er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn; og du forlot dem ikke.»

Les også
Å gi med glede