LEVENDE STEINER: Vi er selv levende steiner som Gud bruker til å bygge sitt hellige tempel, skriver Terje T. Konradsen.

Bygge Guds rike?

«... og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus!» (1.Pet 2,5) Søndagsskolesangen, «Bygge Guds rike... her på jord», har dessverre etterlatt en misvisende forestilling av vårt ansvar som kristne. Aril Edvardsen, Norges verdens-evangelist, forsøkte gjennom tale og skrift å få bukt med denne gale forståelsen av hva Guds rike er.

Ingen mennesker kan «bygge Guds rike». Guds rike kommer, samtidig som det er midt iblant oss. Det består av rettferdighet, glede og fred i Den Hellige Ånd. Jesus sa at det er inne i oss og at vi kan kjenne fruktene og se virkningene. Men Guds rike er likevel usynlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Noah bygde en ark, Salomo bygde et tempel. Nehemia bygde en mur og David en verdensby. Vi bygger kirker og kristne institusjoner, og forhåpentlig også en sterk karakter. Men Gud har aldri gitt oss oppdraget å bygge hans rike. Egentlig skulle dette gjøre at vi pustet friere og ble litt gladere.

Det handler egentlig om å bygge relasjoner i forsoningens tjeneste. Familie, venner og kollegaer danner et nettverk rundt våre liv hvor vi enten samler mennesker til Kristus eller bidrar til å spre.

Her ligger vårt gudgitte ansvar på byggeplassen. Vi er selv levende steiner som Gud bruker til å bygge sitt hellige tempel. Han er både byggmesteren og byggherren. Og i sin store nåde og tålmodighet kaller han oss sjenerøst for sine medarbeidere.