BØNN: Jesus lar oss få vite hvilke rike løfter som er knyttet til bønnelivet og bønnetjenesten. Bønn er uttrykk for tro, skriver Ivar Gjerdi. Foto: Ove Eikje

Bønnens løfter

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Matt. 7,7–8.

Jesus lar oss få vite hvilke rike løfter som er knyttet til bønnelivet og bønnetjenesten. Bønn er uttrykk for tro. Jesus sier at vi skal be, lete og banke på når som helst og med alt som ligger oss på hjerte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han hører og svarer og vil gi oss det som er etter Guds vilje for oss. For det ligger ingen automatikk i at vi alltid får det vi tenker og ønsker. Gud ønsker å gi oss gode gaver, og fremfor alt frelsens gave. Syndenes forlatelse i Jesus Kristus.

Noen ganger ser han at våre bønner er preget og båret fram av selvopptatthet og egoisme, på tvers av Guds vilje. Bønn er ikke et trylleformular som kan gi oss fordeler. Og derfor blir svaret noen ganger annerledes enn vi trodde og håpet. Men Gud hører bønner og vil gi oss bare det som godt er.

Daglig opplever mennesker at Gud griper inn i livet deres på forunderlig vis.

Bønn i Jesu navn er kalt et skattkammer, og har vært en tilflukt for mennesker i alle tider og i alle situasjoner, i glede, sorg og nød. Bønn fører oss inn i større avhengighet av Gud. Bønn er kristenlivets pulsslag og åndedrett.

Derfor er bønnen så viktig for det åndelige livet.