SANDELL: Barnets sanne vel alene heter det i salmen av Lina Sandell.

Barnets sanne vel alene

Uttrykket i tittelen stammer fra Lina Sandell. I sangen «Ingen er så trygg i fare, heter det: «Og Hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene.»

Slik er Gud. Likevel lager vi oss lett et helt annet bilde av Ham. Vi ser på Hans bud som tunge byrder som er lagt på oss, og har vanskelig for å gjøre Hans vilje. Men Herrens bud til oss, og Hans vilje med oss, er til vårt beste. – Eller til vårt sanne vel, som det heter i sangen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«For mitt åk er gagnlig og min byrde er lett», sier Jesus i Matt. 11,30. Her møter vi den samme tanken. Herren gir oss et åk for at byrdene våre skal bli lettere å bære. Det er jo det som er hensikten med åk, ikke å legge større byrde på oss eller går tilværelse vanskeligere.

Guds vei er fullkommen. Hans ord er rent. Bare Han kan gjøre livet vårt rikt og gi oss virkelig frihet. «For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Johs. 3,16)

Dette er Herrens vilje med oss: Det evige livet i et lykkelig samfunn med Ham, hvor verken sykdom, død, natt eller mørke finnes, og hvor Han skal tørre bort hver tåre av våre øyne.

Jesus understreker det også: «I min Fars hus er det mange rom, var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, skal jeg komme igjen og ta dere til meg for at dere skal være der jeg er.» (Johs. 14,2–3)