BARNEBARN: Gunnar Kartveit har engasjerte seg i Besteforeldrenes klimaaksjon for å påvirke den dramatiske utviklingen på klimafronten i verden. – Situasjonen er dyster og alvorlig, sier han. Her sammen med barnebarna Mary-Ann (til venstre) og Oline. Foto: Tor-Helge Gundersen

Gunnar gjør klimaopprør for barnebarna sine

Gunnar Kartveit frykter konsekvensene barnebarna vil oppleve i fremtiden på grunn av klimakrisen. Han er en av flere tusen besteforeldre som står på barrikadene for å stanse den globale oppvarmingen.

– Klimarapporten fra FN er alvorlig og dyster. Det er ikke akkurat noe festskrift for framtiden, men sporer samtidig til enda større innsats, sier Kartveit til Dagen

Han har i flere år vært medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA). 70-åringen fra Manger i Alver kommune i Nordhordland sitter i det lokale styret for Bergen og Omland.

Han er en av mer enn 5.000 medlemmer og besteforeldre som bruker av sin tid til å spre klimavett og informasjon om klimakrisen i verden.

Temaet ble enda mer aktualisert i forrige uke da FNs Klimapanel la fram en dyster rapport. Den har fått rød kode for menneskeheten. Rapporten gir et dramatisk bilde av den nåværende situasjonen og framtidens scenario på klimafeltet for de kommende generasjoner.

Oppvarmingen vil passere 1,5 °C innen 20 år, selv med store utslippskutt. Det betyr enda mer ekstremvær.

GODE BÅND: Oline (3) og Mary-Ann (22) er to av Kartveits til sammen seks barnebarn. De møter morfar i Bergen sentrum sammen med Dagen, og det er ikke vanskelig å se de nære og gode båndene mellom generasjonene. Foto: Tor-Helge Gundersen

God rollemodell

Oline (3) og Mary-Ann (22) er Kartveits to av til sammen seks barnebarn. De møter morfar i Bergen sentrum sammen med Dagen, og det er ikke vanskelig å se de nære og gode båndene mellom generasjonene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Morfar en kjempegod rollemodell for oss. Måten han behandler dyr og naturen på har vi lært mye av, og så er det kjempefint at han er engasjert i besteforeldreaksjonen, sier Mary-Ann mens hun smiler til bestefaren sin.

For Kartveit handler engasjementet også om det ansvaret han har som et kristent menneske. For ham er det helt grunnleggende å ta vare på skaperverket og forvalte det på en god måte.

Les også
Vi trenger en grønn vekkelse

Han peker på at det kristne fellesskapet bør ha en tydelig stemme i arbeidet med å redde klimaet fra kollaps.

– Klimaendringene rammer alle uansett hvor vi befinner oss på kloden, og i så måte er solidaritet og fellesskap viktige elementer for å møte denne krisen. Heldigvis har Den norske kirke engasjert seg mye i forhold til klimasaken. Det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

– Uante konsekvenser

Pensjonisten understreker at organisasjonen er opptatt av noe langt mer enn seg og sine nærmeste. Det handler også om solidaritet og rettferdighet utover egne landegrenser.

Jeg vil jo gjerne at mine egne og andres barnebarn skal få leve gode liv i framtiden.
Gunnar Kartveit, bestefar

– Jeg vil jo gjerne at mine egne og andres barnebarn skal få leve gode liv i framtiden, men den kommende generasjon går stor usikkerhet i møte. Klimakrisen truer jo livsgrunnlaget for folk, og med de endringene vi allerede ser og som vil oppstå i tiden fremover, vil det få konsekvenser på en måte vi kanskje ikke hadde sett for oss, sier Kartveit.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Besteforeldregruppen jobber på flere fronter i klimasaken. Det dreier seg om å få befolkningen til å ta ansvar for miljøet – gjennom endringer i atferd og holdninger. Markeringer lokalt og nasjonalt, samt deltakelse debatter og politiske valg står også sentralt.

– Det å spre kunnskap og engasjement er en viktig del av arbeidet vårt, sier Kartveit.

Liv og helse

Vestlendingen jobbet 30 år i Kirkens Nødhjelp før han ble pensjonist. Det gjør at det globale perspektivet er viktig del av engasjementet i besteforeldreaksjonen, og det handler om ivaretakelse av liv og helse.

GLOBALT PERSPEKTIV: Gunnar Kartveit jobbet 30 år i Kirkens Nødhjelp før han ble pensjonist. Det gjør at det globale perspektivet er en viktig del av engasjementet i besteforeldreaksjonen. Her er han og barnebarnet Oline (3) fotografert på Jernbanestasjonen i Bergen. Foto: Tor-Helge Gundersen

– Jeg kjenner en viss uro når jeg ser og leser om konsekvensene av den globale oppvarmingen på jorden. Det burde ikke overraske, men advarslene har ikke blitt tatt på alvor av ansvarlige ledere. Innholdet i FN-rapporten er alvorlig og tegner et dystert bilde av situasjonen, fortsetter den engasjerte bestefaren.

Han er heller ikke spesielt imponert over hvordan norske politikere og partier stiller seg til den klare advarselen fra klimapanelet i FN.

Det har overrasket meg at sentrale politikere i Norge ser ut til å ville fortsette som før.
Gunnar Kartveit, bestefar

– Det har overrasket meg at sentrale politikere i Norge ser ut til å ville fortsette som før og ikke ta konsekvensen av den prekære situasjonen verden befinner seg i. Jeg vil i så måte bare minne om at det nærmer seg valg, og at vi som velgere har mulighet til å velge politikere og parti som vil prioritere klimasaken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Varslet katastrofe

Steinar Winther Christensen, leder landsstyret i Besteforeldrenes klimaaksjon, er fortvilet over norske politikeres over det han mener er manglende vilje til å ta ansvar. Den siste FN rapporten levner ifølge ham ingen tvil om at det kan få katastrofale følger.

– Jeg er dypt fortvilt over at Norge, verdens sjuende største eksportør av olje og gass, ikke vil se sin egen rolle og ta sin del av ansvaret. Jeg skjønner ikke hva som skal få de store norske partiene til å snu, når heller ikke denne nye rapporten ser ut til å skremme dem eller få dem til å revurdere noe som helst, sier Christensen til besteforeldreaksjonens egen nettside.

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke menneskeskapt global oppvarming.

BKA ble lansert høsten 2006.

Fram til sommeren 2012 var det et løst nettverk tilknyttet Framtiden i våre hender. Deretter en vanlig medlemsorganisasjon som mobiliserer «mennesker i besteforeldrealderen».

BKA ser global oppvarming som en etisk utfordring og et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden.

Kilde: Besteforeldrenes klimaaksjon