Programkomiteens leder Erik Lunde (t.h) , og medlem i programkomiteen og nestleder i partiet Ingelin Noresjø lanserer nytt partiprogram for KrF. Foto: Vidar Ruud / NTB

Uklokt angrep på kjernevelgere

KrFs programkomité utfordrer israelvennene i en situasjon der partiet sårt trenger hver eneste stemme.

Da programkomitéen onsdag la frem sine forslag var det uten punktet om at KrF vil arbeide for å flytte Norges ambassade i Israel til Jerusalem. I det gjeldende KrF-programmet står det at «Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen». Denne formuleringen går programkomiteen nå inn for å stryke.

Hvis de får det som de vil, skal KrF altså ikke lenger kjempe mot den dypt urettferdige behandlingen Israel utsettes for i det internasjonale samfunnet. Israel er eneste land i verden som ikke selv får bestemme hvor de utenlandske ambassadene skal ligge. Og denne ydmykelsen av Midtøstens eneste demokrati bør altså fortsette, ifølge programkomiteen i KrF.

Israelvennskap og Midtøstenpolitikk er viktig for mange på KrF-grasrota. For oss er det helt uforståelig at partiet ønsker å utfordre kjernevelgere på den måten de nå gjør. Dette minner om politisk selvskading i en situasjon der KrF sårt trenger hver eneste stemme i kampen for å redde partiet fra undergangen.

For den målingen som NRK og Aftenposten offentliggjorde tidligere i uken, må ha fortonet seg som et blikk ned i avgrunnen for de ansvarlige i KrF. Partiet har aldri på noen gallup blitt målt så lavt som de skarve 2,2 prosentene som ble resultatet her. Og for første gang har vi sett en måling der KrF ikke får en eneste representant på Stortinget. Heller ikke mandatet fra Rogaland, som pleier å være sikkert selv på de gallupene der KrF er under sperregrensen, var inne denne gangen.

Det smått ironiske er at ambassadeflytting faktisk har blitt et mye mer aktuelt spørsmål nå enn forrige gang KrF vedtok nytt program. For siden da har vår fremste allierte USA og flere andre land flyttet sine ambassader fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem. En ambassadeflytting nå ville ikke ha vært en enslig markering fra en liten nasjon. I stedet ville det vært et bidrag i den viktige avviklingen av tidligere tiders urett mot Israel, som flere land nå ønsker å gjennomføre.

De siste månedene har tre arabiske stater inngått fredsavtaler med Israel. Og Israels statsminister Benjamin Netanyahu har for første gang møtt Saudi-Arabias sterke mann Mohammed bin Salman til samtaler. USAs ambassadeflytting var ikke et hinder for fredsprosessen med araberlandene, i hvert fall. Det ville det helt sikkert ikke vært hvis Norge hadde gjort det samme heller.

Trøsten for KrFs israelvenner er at det tross alt ikke er programkomitéen som har det siste ordet når det gjelder hvordan KrF-politikken skal se ut. Det er det landsmøtet som til slutt avgjør. Også forrige programkomité prøvde å fjerne programpunktet om ambassadeflytting. Men landsmøtet stemte altså for å få det på plass igjen.

Vi ser ikke bort fra at det samme kan skje på nytt når KrF avholder landsmøte til våren. Israel-vennskap er tydeligvis viktigere for KrF -grasrota enn for partietablissementet.

Vebjørn Selbekks datter arbeider som kommunikasjonsrådgiver i KrF.