BEKYMRET: ñ Jeg er bekymret for ensrettingen i organisasjonen, sier Torp om det at Oslokirken trekker seg ut av pinsebevegelsen.

Oslokirken ut av pinsebevegelsen

Jan-Aage Torp og menigheten Oslokirken, føler seg nært beslektet med pinsebevegelsen. Men Torp opplever å bli sett på som en belastning.

I et brev sendt til pinsebevegelsen lederråd skriver Torp at «det er med vemod Oslokirken nå finner tiden inne til å tre ut av den organiserte pinsebevegelsen i Norge. Vi takker Gud for den frimodige, åndskraftige, lærebevisste pinsevekkelse som vi har fått være en del av».
Til DagenMagazinet sier Torp at det er særlig organiseringen av bevegelsen han reagerer på.
- Jeg er bekymret for ensrettingen i organisasjonen. Jeg er ikke imot organisering, Barrat organiserte. Men det er opp til den enkelte menighet og pastor å finne ut om man passer inn eller er ønsket. Jeg opplever at jeg er blitt sett på som en belastning fra sentralt hold i bevegelsen og fra menigheten Filadelfia i Oslo, sier han.
- Hvorfor det?
- De opplever det problematisk at jeg bir sitert i media som pinsepastor. Det har vært møter mellom oss, hvor enkelte har bedt meg om å trekke meg tilbake og ikke si noe. Men det er mitt kall som samfunnsengasjert kristen å uttale meg, sier han.
Torp vil ikke kommentere om det nylig har vært møter mellom han og pinsebevegelsen. Han anser seg fortsatt som en del av bevegelsen, men menigheten trekker seg offisielt ut.
- Da slipper de nasjonalt valgte lederne i pinsebevegelsen å være redd for hva jeg skal uttale meg om, avslutter han.