«Det sies at det aldri kan skrives for mange kjærlighetssanger. Og det samme gjelder Gud. Vi går aldri tomme for nye ting å takke ham for.»

Mer enn 10.000 grunner

Kristenlivet må alltid bygges på Guds urokkelige nåde og kjærlighet. Men det betyr ikke at det ikke er mer å oppdage ved Gud.

La oss utsette oss selv for Guds storhet, ære og makt. Bibelen er sparsom med detaljer om hvordan himmelen egentlig ser ut. Ut fra de korte glimtene vi får, vet vi i alle fall at himmelen er preget av tilbedelse. Og her, i Bibelens siste bok, får vi den fyldigste skildringen av aktiviteten rundt Guds trone. I sentrum av det hele er Gud selv og han er omringet av en rekke forunderlige skapninger. De kanskje mest forunderlige er det som i eldre bibeloversettelser kalles «de fire livsvesener».

Vi leser at de fire livsvesenene har vinger og kroppene deres er dekket med øyne over alt. Livsvesenenes oppgave er å ære Ham som sitter på tronen, et oppdrag med et evighetsperspektiv. Og de roper ustanselig: «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kanskje du opplever lovsangen i en gudstjeneste som en liten evighet i seg selv. Du føler kanskje at det meste allerede er sagt og at den ene lovsangen likner på den andre. Men den jordiske tilbedelsen er bare begynnelsen på det som skal komme. En dag skal vi bli med i det himmelske koret. Og mens vi venter, kan de fire livsvesenene lære oss ett og annet om tilbedelse.

For det første: All tilbedelse må begynne med oppdagelse. Vi leser at livsvesenene har mange øyne - både foran, bak og under vingene. Uansett hvor de snur og vender seg, har de alltid blikket festet på Ham som sitter på tronen. Og mens de beveger seg oppdager de stadig nye sider ved Gud. Jeg ser for meg at de bryter ut i et «hellig hellig hellig» for hver gang de oppdager en ny side ved Guds kjærlighet, ære og makt.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Post by Dagen.

Kristenlivet må alltid bygges på Guds urokkelige nåde og kjærlighet. Men det betyr ikke at det ikke er mer å oppdage ved Gud. Gud er Gud. Det gjør Ham umålelig, ufattelig og ubegripelig. Det er alltid noe nytt å oppdage i Guds bunnløse nåde, og det er alltid flere grunner til å takke Ham for hans grenseløse kjærlighet.

For det andre: Vår oppdagelse fører til tilbedelse. Når vi får øynene åpnet for Guds storhet, vil det vekke tilbedelsen i oss. Ethvert møte med Gud vil prege oss, og det som preger oss må få et uttrykk. For livsvesenene er det en kort vei mellom oppdagelsen og tilbedelsen. Og oppdagelsen blir det drivstoffet vi trenger i vår tilbedelse. Perspektivet for vår tilbedelse blir aldri større enn vår oppdagelse. Det vil si: Har vi et lite bilde av Gud, tilber vi en liten Gud. Men dersom vi har et stort bilde av Gud, tilber vi en stor Gud. Vi må sørge for at vår tilbedelse har rot i vår oppdagelse.

Det sies at det aldri kan skrives for mange kjærlighetssanger. Og det samme gjelder Gud. Vi går aldri tomme for nye ting å takke ham for. «10.000 reasons for my heart to find», synger Matt Redman. Selv 10.000 grunner blir kun et fattig forsøk på å beskrive hans storhet.

Og i midten, rundt tronen, var det fire skapninger. De var dekket av øyne foran og bak. Den første skapningen lignet en løve, den andre lignet en okse, den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var lik en flygende ørn. Hver av de fire skapningene hadde seks vinger og var dekket av øyne overalt, også under vingene. Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Åp 4,6-8

Les de 100 siste andaktene her

Les også
Klippen blir snublestein
Les også
Synd
Les også
Jesus
Les også
Nabohjelp
Les også
«Reis deg»