Menigheter lover bort profetier

Det er ikke bare i Oase profetier loves bort, og predikanter advarer mot sterke løfter på Guds vegne. Andre ser gjerne at det profeteres mer.

Forkynneren Bjørn Olav Hansen påpeker at noen menigheter bruker løfter om profetiske budskap til markedsføring av møter.

Han kjenner igjen det Kari Holmås kritiserte under SommerOase. Hun utløste heftig debatt med sin tale 12. juli da hun kritiserte profetipraksisen under SommerOase og sa det ble lagt opp til at man kunne bestille profetier der. Det mente hun var misbruk av Guds navn, og hun advarte mot spådomskunster.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Holmås ble imøtegått av Oase-ledelsen umiddelbart etter talen. De har senere sagt at Holmås tar feil.

Lover profetier

Om hennes påpekning stemmer, er dette bare ett av flere steder der profetiske budskap loves bort. Utenfor én menighet så Bjørn Olav Hansen følgende tekst på en plakat: «Alle får et profetisk ord med seg hjem». Han vil ikke at menigheten navngis på trykk.

- Lignende ting har jeg sett flere steder. Jeg vet bare ikke hvordan man finner bibelsk belegg for slike løfter. Man kan ikke forhåndsbestille et ord fra Herren inn i alle menneskers liv, sier baptisten Hansen som har vært pastor på Raufoss og Lillehammer. Selv om han sliter med sykdom, er han nå i en økumenisk tjeneste, blant annet som nestleder i Nasjonalt Bønneråd. Han er aktiv blogger med mange lesere og taler og seminarholder i ulike sammenhenger når helsa tillater det. Han har også talt på SommerOase.

Han understreker at han helst ikke vil inn i konflikten i Oase, siden han ikke var til stede i sommer, men uttaler seg generelt.

Ungdom i Oppdrag-leder Andreas Nordli sier:

- Det Kari Holmås sa, kunne nok blitt sagt flere steder enn bare i Oase, kanskje også i UiO. Jeg tror nok du vil finne det samme elementet som hun kritiserer i flere miljøer, sier Nordli. Han ønsker imidlertid ikke å blande seg inn i diskusjonen som nå går i Oase.

Troskonflikter

Bjørn Olav Hansen ser gjerne flere nådegaver i bruk, deriblant den profetiske, men mener det også er grunn til å advare.

- Vi bør være veldig forsiktige med å si «Så sier Herren», og være váre om vi bruker så sterke uttrykk og på vår Herres vegne. Da får det en myndighet over seg som kan skape troskonflikter og usikkerhet, mener han og advarer mot at profetier får styre menneskers liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selv sliter Hansen med en kronisk hjertesykdom, og folk har kommet med ord til ham som virket overveldende.

- Jeg er blitt mye mer forsiktig med tiden fordi folk har tråkket inn i livet mitt, sier han - men uten å kaste vrak på at Gud kan tale gjennom profetier.

- Har moderne kristne et ønske om å se inn i krystallkula?

- Vi er så sultefora på erfaringer at vi jakter på opplevelsen i stedet for erfaringen vi får ved å vandre med Gud gjennom år. Vi spør: «Hvem har noe å si meg, hvem kan tale inn i mitt liv?» Den tålmodige vandringen gir ikke raske løsninger, men da taler Gud til oss over tid, sier Hansen som mener det er mange brente barn der den profetiske gaven er blitt misbrukt.

- De har fått så mye sagt inn i livene sine som ikke stemmer. Det kan være veldig sterke ting om fremtiden, om familie og tjeneste. Det handler alltid om noe man skal gjøre, noe voldsomt som skal skje, sjelden om synd man må omvende seg fra. Men hadde de blitt avslørt for noe, ville de erfart at Gud virkelig var til stede, mener Hansen.

Generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon mener mange forsamlinger i hans organisasjon har for liten kunnskap og bevissthet om temaet og mangler et språk som beskriver behovet for profetisk tale.

- Mye av forkynnelsen og vitnesbyrdene i bedehusene har nok hatt profetisk art uten at det er blitt satt ord på det. Ekte profetiske budskap er dessuten utfordrende og kan forstyrre den indrekristne idyllen, mener han.

Han mener at det i varierende grad er åpenhet for profetiske uttrykk i Normisjon-fellesskapene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Noen har et fokus på åpenhet for Guds tale og inngrep her og nå. Den åpenheten tror jeg mange av oss trenger å øve oss mer i, sier Kjøde.

Han ser seg selv mest som lærer og apologet, men har også erfaringer med å framføre noe profetisk.

- Jeg har noen ganger merket at Gud har kalt meg til å bære fram noe av profetisk art. For meg har dette hver gang skjedd med mye kamp og delvis med gråt, da jeg har opplevd at Gud har kalt meg til å være mer aktuelt utfordrende enn jeg kjenner meg vel med. Dersom vi opplever at det er Gud som kaller, og vi står trygt på Skriftens grunn, er det ingen vei utenom lydighet, selv om tomhet og utslitthet ganske konsekvent er min reaksjon på å bære fram noe av profetisk art, sier han.

- Treffer Holmås med sin kritikk?

- Karismatikken minner oss på den viktige åpenheten for å lytte til Guds særlige budskap inn i vår situasjon. Det er prisverdig. Men mye av impulsene fra profetskoler i USA er rimelig fremmed for den plass dette har i Skriften, både på grunn av skjev betoning av profeti som spådom, som Kari Holmås kaller det, og opplæringsseanser som lett kan oppleves manipulerende, sier Kjøde.

DAGEN

Profetistriden i Oase

Under SommerOase i juli kritiserte forkynneren Kari Holmås i en tale deler av Oases profetiske forbønnspraksis.

Det kom dels sterke reaksjoner på hennes budskap. Rett etter talen tok Oase-lederskapet avstand fra det hun hadde sagt, noe de har bekreftet siden.

Holmås har hatt kontakt med lederskapet helt siden SommerOase, men uten å få svar på innholdet i sitt anliggende.

Holmås får nå støtte fra flere kristenledere som sier hennes påpekning gjelder flere enn Oase.

Les også
Kritikkens nådegave
Les også
Oase lukker prosessen rundt Holmås-talen
Les også
Advarer mot spådomskunsterProfetistriden i Oase