I vårt sted

Paulus skriver til menigheten i Korint at han ikke vil vite noe annet hos dem enn, «Jesus Kristus og ham korsfestet».

Avdøde professor Ole Hallesby skriver i en av sine bøker, «Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt». Dette Golgata kors er ikke bare det sentrale midtpunkt for troen og den kristne kirke, men har fått store konsekvenser og ringvirkninger også for folk og nasjoner i sin alminnelighet. Tenk bare på flagget som er korsmerket.

Paulus skriver til menigheten i Korint at han ikke vil vite noe annet hos dem enn, «Jesus Kristus og ham korsfestet».

På Golgata døde Jesus «til beste for oss og i vårt sted». Paulus sier i 2.Kor. 5,15, «En er død for alle, derfor er de alle døde, og han døde for alle». 
Her samles en rekke av Bibelens tråder i Guds eget sentrale knutepunkt.

Vi trenger å be med salmedikteren Benjamin Sporon:


«Naglet til et kors på jorden henger under vredens torden Himlens Herre og Guds Sønn. 
Selv den eviggode Fader ham i kvalene forlater, hører taus hans angest bønn. 


Gode Frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, å, så send den fra deg ned! 
Tenn meg, at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet!

Å, la aldri noen sinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar! Men la kors og død og smerte, tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har.»

I dette fullbrakte verk ligger hele vår frelse innesluttet. Det er Guds hjerte som stråler mot oss fra Golgata kors.

----

Trykk her for å lese flere andakter :-)