HELLIG: Denne uken samler Ung Landsmøte rundt 5000 ungdom i Kongeparken på Ålgård. Årets tema for festivalen er ”hellig”.

15 minutters hellighet

UL-deltakerne har 16 år med livserfaring, men kun 15 minutter med hellighet.

Jonatan Faraasen og Håkon Rydland er begge 16 år og skal begynne i 2. klasse på videregående. For Jonatan er dette første gangen han er på Ung Landsmøte på Ålgård.

– Jeg tror jeg har snakket mer om hellighet det siste kvarteret, enn hva jeg har gjort resten av livet mitt, ler han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tema for årets UL er hellig, og alle talene fra hovedscenen i Kongeparken, tar for seg ulike sider ved hellighet.

– Vi snakker aldri om hellighet med vennene våre, men jeg vet egentlig ikke hvorfor det er sånn, sier Jonatan som er fra Ottestad i nærheten av Hamar.

Han synes ordet hellig, har et veldig religiøst stempel og er vanskelig å forstå.

– Det er vanskelig å gripe hva hellighet egentlig betyr. Man hører en prest eller forkynner snakke om at Gud er hellig, men så forholder vi oss til kun til ordet og ikke betydningen av det, sier UL-deltakeren.

Kjedelig hellighet

Da kameraten Håkon fra Brummundal, oppdaget at årets tema i forkynnelsen på UL er hellighet, syntes han det hørtes kjedelig ut.

– Men når jeg prater om det, merker jeg at det vekker en nysgjerrighet i meg etter å finne ut mer av hva det vil si å være og å leve hellig, bemerker han.

Bibeltimene om morgenen er noe av det han gleder seg mest til på UL.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det blir spennende å høre hvilken betydning hellighet hadde for ulike bibelske personer og ikke minst, hva Jesus tenkte og sa om hellighet, fortsetter Håkon, som var på UL for første gang i fjor.

Snakker ikke om det

– Når jeg tenker meg om, har jeg hørt en del taler og andakter om at Gud er hellig, men jeg vet vel egentlig ikke hva det betyr, sier Håkon og håper undervisningen på UL kan gjøre ham litt klokere.

Jonatan tror det å snakke om hellighet, er en god hjelp til å reflektere over ordets betydning.

– Hellighet er jo ikke noe vi snakker om i en dagligdags samtale med venner, og det er nok derfor det blir ekstra interessant å få undervisning om ulike aspekt ved hellighet, ikke bare én, men flere dager på rad, sier Jonatan.

For guttene faller det seg ikke naturlig å snakke om det å leve hellig sammen med venner.

– Det er ikke akkurat slik at vi sier: «nå tar vi en dyp og god samtale om hellighet», fortsetter Jonatan, til høye latterutbrudd fra begge to.

– Men vi hadde sikkert hatt veldig godt av det, skyter Håkon inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dagligdags hellighet

Gjermund Nordhus er festivalsjef på Ung Landsmøte. Han tror den dagligdagse bruken av ordet «hellig», kan skape forvirring for mange, både kristne og ikke-kristne.

– Ordet har sneket seg litt inn i dagligtalen og i samfunnet vårt. For noen er familien hellig, mens det for andre kan være ulike interesser. Da blir det slik at det man anser som viktigst i livet eller mest verdifullt, det som blir hellig. Derfor er det nødvendig å rydde litt i begrepsapparatet, påpeker Nordhus.

For ham, vil en tydeligere forståelse av begrepet, hjelpe ungdom på flere områder, blant annet til å forstå innholdet i en rekke lovsanger.

– Jeg stusser over hvor tilsynelatende lett det faller oss å synge sang ut og sang inn om at Gud er hellig, sier han.

Hellighet i praksis

Festivalsjefen påpeker at det er viktig å tenke rett om hva hellighet er, og håper ungdom på UL skal få et større innblikk i hvordan det ser ut i praksis.

– Gud er ikke likegyldig til hvordan vi lever livene våre. Samtidig har han en grenseløs nåde og kjærlighet som han lengter etter å overøse oss med når vi går på trynet, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nordhus ser en sammenheng mellom en trygg tro og Guds hellighet.

– Å ha en plattform der man tenker bibelsk om det at Gud er både hellig og kjærlig er viktig for å kunne ha en trygg tro som varer i livets mange sesonger, sier han.

Det tror han undervisningen på UL kan bidra til.

– Gjennom forkynnelse og møter, særlig i bibeltimene, ønsker vi å dykke ned i hva Bibelen lærer oss om det, og hva det har å si for våre liv i hverdagen.

Opphøyet

Etter en samtale om hellighet har Jonatan Faraasen og Håkon Rydland om ikke endret oppfatning av, men kanskje gjenkjent hvordan hellighet kommer til uttrykk i deres egen hverdag.

– Vi snakker om hellighet i den forstand at vi ser hvilke retningslinjer Bibelens gir. Det blir litt som en oppskrift på det å leve et hellig liv, sier Jonatan.

Kameraten sier seg enig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det handler vel kanskje om helt hverdagslige tema, og om hvordan vi som kristne, forholder oss til det.

De snakker om hellighet som noe opphøyet og satt til side fra alt annet.

– Med en gang noe er hellig, er det andre kjøreregler som gjelder. Hellighet krever en annen form for respekt, enn hva vi viser overfor andre ting i livet, sier Jonatan.

16-åringene tror man får svar ved å snakke og reflektere over temaet, men foreløpig har sitter de med flere spørsmål enn svar.

– Den egentlige betydningen av hva det vil si å være hellig og at vi har en hellig Gud og far, vet vi vel kanskje ikke. Det håper vi å finne ut av på UL, sier deltaker Håkon Rydland.

UL

29. juli - 2. august UL er et ungdomsarrangement i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband og ImF ung. UL holder til i Kongeparken på Ålgård i Rogaland «Hellig» er tema for UL 2014 Det hebraiske ordet for hellig betyr «utvalgt for et spesielt formål». Begrepet brukes i kristen tro først og fremst om Den treenige Gud. Men også israelsfolket og Jesu etterfølgere omtales som hellige. I dagligtale brukes ordet gjerne om en person som lever et særlig fromt liv.

Les også
- UL er en festival som forandrer mennesker
Les også
Måtte innse at i Guds himmelperspektiv er det ikke nødvendigvis viktigst å være frisk og sterk
Les også
Utenkelig for flertallet å ha ikke-kristen kjæresteUng Landsmøte (UL)
Les også
- Troen preger hele livetDating
Les også
Sender stevnekollekten til misjonenSommerstevner