Voldtekt er ikke grunn nok til abort etter uke 22

Abort etter 22 uke skal ikke innvilges med mindre fosterets tilstand er uforenlig med liv eller truer morens liv og helse.

Det kom­mer fram i for­sla­get til abort­for­skrift som helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) tirs­dag send­te på hø­ring, skri­verAf­ten­pos­ten.

Helse­mi­nis­te­ren pre­si­se­rer at abort­gren­sen er ved 22. uke i svan­ger­ska­pet, i lik­het med hva Helse­di­rek­to­ra­tet nylig ga som råd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det har aldri vært til­latt med abort på fost­re i Norge etter gren­sen for leve­dyk­tig­het. Hel­ler ikke på so­si­al in­di­ka­sjon eller etter vold­tekt. Unn­ta­ket er hvis det er fare for mors liv og helse, eller hvis fos­te­ret har en til­stand som er ufor­en­lig med liv, sier Høie.

Han un­der­stre­ker over­for Af­ten­pos­ten at dette i seg selv ikke er noe nytt.

©NTB