Justisminister Anders Anundsen (Frp) påpeker at politiet vil ta utgangspunkt i en konkret trusselvurdering i hvert enkelt tilfelle før man eventuelt setter inn tiltak for å beskytte kristne konveritter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Voldsalarm til forfulgte konvertitter

Mobil voldsalarm, opptrappet vakthold eller adressesperre. Det er blant tiltakene politiet kan vurdere når kristne konvertitter i Norge utsettes for forfølgelse.

Det er justisminister Anders Anundsen (Frp) som skriver dette i et svar til stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

I et skriftlig spørsmål til statsråden viste Ropstad til presseoppslag om at mennesker som har konvertert i Norge blir utsatt for sjikanering, overgrep og drapstrusler på grunn av sin nye tro.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Justisministeren påpeker at politiet vil ta utgangspunkt i en konkret trusselvurdering i hvert enkelt tilfelle før man eventuelt setter inn tiltak.

– Krenkelse av enkeltpersoner som er motivert av vedkommendes gruppetilhørighet av ulik karakter, herunder også religiøs eller trosmessig forankring vil naturlig bli sett på som det vi i dag kaller hatkriminalitet.

– Det strafferettslige vernet nettopp mot hatkriminalitet har, i løpet av de senere år, blitt trappet opp, påpeker Anders Anundsen.

Han legger til at det er fra departementets side gitt føringer om at hatmotivert kriminalitet skal ha prioritet. Dette er fulgt opp videre fra Politidirektoratet og fra riksadvokaten.

– Det er et mål å styrke politiets og påtalemyndighetens kompetanse innen saksområdet for derigjennom å bli bedre til å forebygge og bekjempe hatkriminalitet, skriver justisministeren.

Les også
Brende: – Prioriterer religionsfrihet høytMinoritetsprosjekt
Les også
Utreder om domstol skal erstatte UNEAsylsaker
Les også
Farlige konvertitter
Les også
Forskere: – Jihadister er blitt flinke til å rekruttere på sosiale medier
Les også
Skuffende svar fra UNE om konvertitter