Vil at mor kan få overta fars foreldrepermisjon

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil la foreldre overføre foreldrekvoten til hverandre.

Tidlig neste uke sender Horne ut et forslag til endring av fedrekvoten og mødrekvoten på høring. Horne foreslår at foreldre som oppfyller bestemte kriterier, selv skal kunne fylle ut et egenerklæringsskjema for at mor skal kunne overta fars permisjonskvote eller omvendt, skriverAftenposten.

I dag har mor og far hver sin kvote på ti uker foreldrepermisjon som faller bort dersom ikke henholdsvis mor eller far tar den ut.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I forslaget heter det at foreldre kan overdra kvotene til hverandre dersom mor har en arbeidssituasjon som ikke er forenlig med amming, eller dersom kvotemottakeren er arbeidsledig.

Dette skal også kunne gjøres hvis den som skal ta ut foreldrepenger er selvstendig næringsdrivende, dersom forelderen som skal ta ut foreldrepenger var arbeidsledig, men får arbeid, ved sammenhengende opphold i utlandet på minst tre måneder eller dersom forelderen gjennomfører straff eller er varetektsfengslet.

Horne mener det ikke skal være nødvendig å legge ved dokumentasjon på at unntaksvilkårene er oppfylt. Hun ønsker heller ingen stikkprøver på om kriteriene er fulgt.