DOMSTOL: Justisminister Anders Anundsen (FrP) er i ferd med å utrede en domstol kan erstatte dagens Utlendingsnemnd. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Utreder om domstol skal erstatte UNE

Justisminister Anders Anundsen (Frp) vurderer å opprette en asyldomstol i stedet for Utlendingsnemnda.

Det vil i tilfelle bety at asylsøkere som har fått avslag hos Utlendingsdirektoratet (UDI), ikke lenger skal klage til Utlendingsnemnda (UNE). I stedet utreder regjeringen nå en ordning med en forvaltningsdomstol, opplyste justisminister Anders Anundsen i Stortinget onsdag.

– Arbeidet er satt i gang. Det er en stor utredning med en helt annen retning enn dagens forvaltningspraksis. Det betyr at vi må ha et godt fundament for å legge opp til en slik løsning, sa Anundsen.

Opplysningene om arbeidet med en ny ordning kom da Anundsen onsdag måtte svare på spørsmål fra Venstre-leder Trine Skei Grande om asylsøkere har god nok rettssikkerhet.

Skei Grande viste til at Advokatforeningens prosedyregruppe har gått gjennom 1755 saker og tatt 74 saker til domstolen. I to av tre saker fikk asylsøkeren opphold etter at prosedyregruppa stevnet UNE for retten. Advokater fra en rekke advokatkontor har gjennom prosedyregruppa jobbet gratis.

LES OGSÅ: Asyladvokat skal utrede konvertittsaker

– På liv og død

– De avgjørelsene vi snakker om her er ikke småavgjørelser. Disse kan ha med liv og død å gjøre. Vi har lenge fått tilbakemeldinger fra advokater og folk som jobber på asylmottak at vedtakene av og til blir oppfattet som et lotteri på liv og død, sa Skei Grande.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Venstre-lederen viste til at rapporten fra prosedyregruppa kritiserte UNE for å være en stat i staten hvor en overveldende del av sakene blir avgjort av en nemndleder alene. Hun påpekte at dette ikke var meningen da UNE ble opprettet.

Talldebatt

Justisminister Anundsen forsikret om at rapporten fra prosedyregruppa blir tatt på alvor.

Samtidig problematiserte han Skei Grandes bruk av statistikk og viste til at man også kunne si at asylsøkeren vant frem i under én prosent av alle saker som prosedyregruppa har sett på.

Han uttrykte tillit til UNEs behandling av klagesakene i dag, men viste til at de er i ferd med å utrede en forvaltningsdomstol.

Utredning av «ny og bedre» klageordning ligger i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF. Der heter det at regjeringen skal vurdere om oppgaver som i dag ligger under Utlendingsnemnda skal overføres til en forvaltningsdomstol. I samarbeidsavtalen heter det et målet skal være «raskere saksbehandling og raskere retur for de uten grunnlag for opphold».

Justisministeren ville onsdag ikke gi noe tidspunkt for når utredningen er ferdig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Regjeringen ser blant annet til organiseringen av klageordningen i Sverige, som i 2006 opprettet en egen forvaltningsdomstol for asylsaker. Formålet med å opprette den såkalte Migrationsdomstolen var først og fremst å sikre større åpenhet i asylprosessen hvor asylsøker selv får presentere sin sak i muntlige forhandlinger. I 2008 var det muntlige forhandlinger i 35 prosent av asylsakene.

Asylsaker

I dag avgjøres asylsaker av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Asylsøkere som får avslag i UDI, kan klage til Utlendingsnemnda (UNE).

I UNE avgjøres kun et fåtall av sakene ved at asylsøker selv får møte en nemnd som avgjør sakene.

Les også
Åpent brev til justisministeren og UNE
Les også
Utsett retur av konvertitter
Les også
Returnert og slått i IranAsylpraksis
Les også
Kritiserer kritisk asylrapportRapport om konvertitter