DELT: Andreas Hegertun i Filadelfia Oslo er ikke sikker på om sertifisering er veien å gå for menigheter.

«Usikker på om Jesus ville blitt sertifisert som alkoholfri»

Forstander i Filadelfia Oslo mener det er viktig å ta vare på mennesker med alkoholproblemer, men er usikker på om sertifisering av menigheter er veien å gå.

Dagen fortalte i går om Karmøy-menigehten som har blitt sertifisert for som alkoholfri. Der kreves det totalavhold av samtlige ledere og tillitsvalgte.

Forstander i Oslos største pinsemenighet, Filadelfia, vil ikke kreve noe tilsvarende av sine ledere. Han fremholder at det er to forhold som står mot hverandre i spørsmål om menighetene skal sertifiseres som alkoholfrie soner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– På den ene siden er det utfordrende for mennesker som har et alkoholproblem, dersom mange sosiale settinger, også med kristne venner, inkluderer alkohol. Samtidig ser jeg et stort kommunikasjonsproblem overfor mennesker som enda ikke tror, dersom de oppfatter det sånn at for å bli kristne må de både begynne å tro på Jesus óg slutte å drikke alkohol, sier Hegertun.

– Disse to hensynene drar litt i hver sin retning. Men jeg er usikker på om Jesus ville blitt sertifisert i en slik tenkning. Og det er jo et problem.

Alkokutt

– Det er viktig at alle arenaer i menighetens regi er alkoholfrie. Men vi stiller ikke krav til lederne våre om at de må være totalavholdne. Vi etterstreber derimot et liv i anstendighet og solidaritet med de svake, samtidig som vi har et grunnleggende positivt syn på det skapte og på Guds gode gaver. Det gjelder ting som mat, drikke, musikk eller kunst. Det betyr at vi hos oss har ledere som er totalavholdne, og vi har ledere som lever i et ansvarlig måtehold, sier han.

Ville applaudert

Carl-Gustaf Severin, forkynneren tilknyttet Livets Ord i Sverige, er mannen bak sertifiseringen, sammen med organisasjonen Vita Nykter. Der har allerede 20 menigheter blitt sertifisert samtidig som alle organiserte predikanter i svensk trosbevegelse har skrevet under på et totalavholdsløfte.

Severin mener det er dumt å blande inn det som skjedde på Jesu tid.

– Det er helt andre alkoholproblemer i dag enn da. Hvor skal disse som sliter henvende seg? spør han.

– Folk med alkoholproblemer skal føle seg trygge i kirkene. Det tror jeg Jesus ville applaudert. Jeg kan bare oppmuntre mennesker til avholdenhet, men ingen av oss går rundt og lukter på folk eller sjekker om de har vinflasker hjemme. Det handler om at innenfor kirkens vegger er det ikke alkohol, sier han til Dagen.

Også pastor Birger Wroldsen i Troens Ord opplever at budskapet deres kommuniserer helt fint.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Til syvende sist er det jo ikke avholds- eller ikke som lokker mennesker til menigheten, eller får dem til å holde seg borte. Det er budskapet om Jesus, sier han.

Les også
Dette er Norges første alkoholfrie menighetAlkoholiserte hjem
Les også
Et håp for julaftenPaal André GrinderudPaal André Grunderud
Les også
6 av 10 drikker aldri alkoholAvholdsfolket
Les også
Alkohol - et samfunnsproblemBjørn S. Olsen
Les også
Ap og KrF vil gi taxfreesalget til Vinmonopolet