TEXAS: USAs strengeste abortlov, signert av guvernør Greg Abbott, er trådt i kraft i Texas etter at den ikke ble stanset av høyesterett. Foto: Jabin Botsford / Washington Post via AP / NTB

USAs strengeste abortlov trer i kraft i Texas

En abortlov som gjør abort etter sjette uke ulovlig, trådte onsdag i kraft i Texas.

President Joe Biden kaller loven ekstrem og sier den er et «åpenlyst brudd på den grunnlovsfestede rettigheten etablert av Roe vs. Wade, som har dannet presedens i nesten et halvt århundre».

– Min administrasjon vil forsvare og beskytte den rettigheten, sier Biden i en uttalelse.

Texas' guvernør Greg Abbott, som er republikaner, signerte loven i mai. En rekke grupper appellerte til høyesterett om å stanse loven, men da høyesterett ikke grep inn, trådte den i kraft.

USAs strengeste

Loven fastslår at abort er ulovlig etter at de første hjerteslagene registreres, noe som vanligvis skjer i sjette uke, før de fleste kvinner vet at de er gravide. Det gjøres ikke unntak for voldtekt eller incest, og loven er dermed den strengeste i USA.

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i retten fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i høyesterett i 1973 som åpner for kvinners rett til abort.

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU kaller Texas-loven åpenbart grunnlovsstridig, mens Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus, kaller den en katastrofe for kvinner i Texas.

Vanlige folk kan saksøke

Aborttilhengernes frykt er at høyesterett, der seks av ni dommere er konservative, flere av dem utpekt av Donald Trump, skal ta opp en slik ldelstatslov til behandling og gjøre Roe vs. Wade ugyldig.

Texas-loven er strengere og annerledes enn lover i andre stater i at den åpner for at vanlige folk, inkludert naboer, og ikke bare politi og påtalemyndighet, kan saksøke alle som medvirker til abort, blant dem kvinnen selv, leger og klinikker som utfører abort, og dem som kjører kvinnen til klinikken.

Lykkes anmeldelsen, som gjerne kan være anonym, kan anmelderen få 10.000 dollar eller mer.