ENDRING: Ungdommen er mindre lykkelige enn i 2009.

Ungdommer er mindre lykkelige enn før

Før var folk på sitt lykkeligste i 30-årsalderen. Men ny norsk forskning viser at unge voksne har hatt en sterk nedgang i lykkefølelse.

– Det er tydelig at det skjer noe med de unge, som det er all grunn til å ta på alvor, sier samfunnsforsker og professor emeritus Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo til NRK. Han har sammen med Tale Hellevik analysert data fra en stor undersøkelse om livskvalitet blant nordmenn.

Tallene viser at lykkenivået til ungdommer og unge voksne har falt markert de siste årene. Personer mellom 25 og 39 år har hatt en nedgang på 14 prosentpoeng i lykkefølelse og livskvalitet fra 2009 til 2019.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I gruppen 15 til 24 år er fallet på 11 prosentpoeng. Til sammenligning har lykkefølelsen for gruppen over 60 år bare falt med 1 poeng.

Forskningen baserer seg på spørreundersøkelsen Norsk Monitor, som siden 1985 har kartlagt over 70.000 nordmenns livskvalitet.

– Nedgangen i lykkenivå for personer mellom 15 og 39 år er særlig overraskende fordi ungdommer tradisjonelt har pleid å score høyere enn eldre på lykkefølelse, sier Hellevik.

Eldre lykkeligst

Han har forsket på lykke siden 1985, og viser til at vi tidligere har brukt å være på vårt mest lykkelige når vi er rundt 30 år gamle. Endringen i opplevd lykke har derimot ikke funnet sted hos de eldre.

«En tilsvarende nedgang har ikke funnet sted innenfor eldre aldersgrupper, der nivået har vært stabilt eller bare svakt synkende. Bildet er derfor endret fra at yngre tidligere lå høyest i opplevd livskvalitet, til at de nå ligger lavest», skriver forskerne.

– Vi hadde ikke regnet med at de unge skulle synke under de eldre i opplevd livskvalitet og lykkefølelse, sier Hellevik.

Den viktigste forklaringen på fallet i lykkefølelse er at de unge voksne oppgir å være bekymret for fremtiden, særlig med tanke på jobb og økonomi.