Flukt: Tusenvis av personer fra yezidi-minoriteten flyktet fra hjemmene sine i nordlige Irak. Bildet er fra august i år. FOTO: REUTERS/Rodi Said

UNE vil verne religiøse

– Ja, det er helt klart at personer som risikerer forfølgelse av religiøse grunner, har krav på beskyttelse.

– Religiøs forfølgelse, det er en av de historisk store og vanlige forfølgelsesgrunnene, og den er konkret omtalt i flyktningkonvensjonen, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i Utlendingsnemnda ( UNE).

Hvis personene som fikk avslag fortsatt befinner seg i Norge, vil det kunne være mulig å få omgjort avslaget på asylsøknaden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Også forfølgelsesfare som oppstår etter et endelig avslag i Norge, kan være utslagsgivende. Så jeg kan bekrefte at omgjøringsanmodninger på den type grunnlag vil kunne bli tatt til følge.

– En gjennomgang viser at UNE i flere saker har ansett landsbyer som har hatt en stor kristen eller yezidisk majoritet som trygge. Hvordan står denne avgjørelsen seg i dagens lys?

LES OGSÅ: Kristne asylsøkere sendt til krigsmareritt i Irak

– Både til Irak og Syria ble det i tiden før dagens konflikter brøt ut returnert personer som ville fått bli i Norge dersom man hadde forutsett den utviklingen som kom etterpå. Tilsvarende kan være for konfliktområder andre steder i verden.

Seksjonssjefen mener det ikke er mulig å behandle asylsøknader i dag ut fra enhver frykt for krig eller konflikt i fremtiden.

Les også
Kristne asylsøkere sendt til krigsmareritt i Irak
Les også
Selvmordsangrep mot internasjonalt område i Kabul
Les også
Fred, og samtidig strid
Les også
Israel, Iran og det urolige Midtøsten
Les også
PST fryser bankkontoer til norsk IS-medlem