DOKTORGRAD: Førsteamanuensis Idar Kjølsvik har skrevet doktorgrad om livet etter døden. Foto: Privat

– Typisk menneskelig å gjøre seg tanker om livet etter døden

Idar Kjølsvik frykter at konsekvensen av manglende teologi om det som skjer etter døden, åpner opp for ikke-kristne tanker.

Idar Kjølsvik er førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og skrev i 2006 en doktorgradsavhandling om livet etter døden. Han gir prestene i Tunsberg rett når de etterlyser en klarere teologi om de dødes tilstand.

– Vi har for lite teologi på dette, konstaterer han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han tror det er typisk menneskelig å gjøre seg tanker om hva som skjer etter døden.

– Human-Etisk Forbund prøver å innbille oss at det ikke er noe etter døden, men de færreste tror det.

Kjølsvik tror at lutheranere har blitt litt sjenerte og engstelige på vegne av de kristne tankene om hva som skjer når vi dør.

– Det får vi igjen når folket vårt begynner å tro feile ting, mener han.

Les også: Prester etterlyser teologi om de døde

Kjølsvik skisserer opp tre teologiske retninger: den katolske, den reformerte og den lutherske.

Katolsk

– I katolsk lære kan du enten være helgen og komme rett til himmelen, eller du kan være et normalt menneske og komme til himmelen via skjærsilden. Etter katolsk forståelse er det nesten ingen som kommer til helvete. Det handler bare om å være i skjærsilden lenge nok.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Reformert

– I reformert teologi, som omfatter mye av frikirkeligheten og bedehusene, tror man at de døde befinner seg på et slags venterom, der de døde er i en våken tilstand. Det er litt ulike tanker om hva man gjør. Noen ser tusenårsriket som en mulighet, spesielt innen pinsebevegelsen og karismatisk kristendom.

I mer moderat, reformert kristendom tenker man annerledes. Kanskje blir man opplyst, eller man ber. Reformert kristendom er med andre ord åpen for ulik tro om hva som skjer etter døden.

Luthersk

– Og i luthersk teologi?

– Der tror man at sjelene sover i påvente av dommens dag. Problemet til Luther var at han egentlig ikke mente det med «sjelesøvn».

– Det fungerer bra som sjelesorg, men det fungerer ikke godt teologisk. Det står ikke mye i Bibelen om sjelesøvn, og i tillegg blir det for lite tro. Folk trenger mer enn å bare høre at de ligger i graven og sover. Derfor har luthersk kristendom et større problem enn de reformerte og de katolske, mener han.

Kjølsvik er av den oppfatning at de døde fortsatt er en del av det kristne fellesskapet og at de befinner seg der Jesus er.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vokse i troen

– Gjelder det også de som ikke tror på Jesus?

– I utgangspunktet, ja, men vi må være åpen for det vi ikke vet. At det er en dobbel utgang på dette livet samsvarer med det meste i Bibelen, så det utgjør en forskjell om man dør som troende eller ikke. Men tatt i betraktning Guds store nåde, så håper jeg at den som dør med svak og lite tro, også får mulighet til å vokse i troen etter sin død.

Kjølsvik understreker at han ikke er ute etter en helvetesdebatt, og at han bare prøver å kombinere de mest bibelske tankene fra katolikkene og de reformerte.

Les også: Prester etterlyser teologi om de døde

Les også
– Vi trenger en teologi for dødenUndersøkelse