Tvinger gjennom homofil presteansettelse

Oslo Bispedømmeråd legger alle hensyn til side og ansetter den homofile presten Nils Jøran Riedl som studentprest ved Universitetet i Oslo, til tross for at biskop Ole Christian Kvarme er imot homofile prester i partnerskap.

Fem av bispedømmerådets sju medlemmer gikk inn for Riedl. Biskop Ole Christian Kvarme var en av de to som stemte imot, men mindretallet akter ikke å klage saken inn for Kirkedepartementet, en mulighet det kunne ha benyttet seg av.

? Riedl er nå tilsatt, og Kvarme har sagt at han vil ha tilsyn med alle prestene i Oslo, også de som lever i homofilt partnerskap, sier Sigrun Møgedal, leder i Oslo Bispedømmeråd, til NTB.

Kan nekte kollas
Selv om Kvarme ikke klager tilsettelsen inn for departementet, kan han nekte Riedl kollas, hvilket er et anbefalingsbrev til menigheten. Det er foreløpig usikkert om biskopen vil benytte seg av denne muligheten.

Ole Christian Kvarme var ordknapp da han forlot bispedømmerådets møte mandag kveld, men sier at han er uenig i vedtaket. Kvarme sier at studentprest Riedle står under hans tilsyn.
? Jeg vil forholde meg til ham som en hvilken som helst annen medarbeider i kirken, sier Ole Christian Kvarme til NTB.

Sterk kandidat
Bispedømmerådets leder Sigrun Møgedal sier Riedl hadde et sterkt kandidatur.
? Han er ønsket av menighet, best kvalifisert for stillingen og er konstituert i jobben i dag, sier hun.

Riedl som er homofil og lever i partnerskap, er svært glad for å ha blitt ansatt som vikarprest ved Universitetet.
? Jeg er veldig takknemlig og svært glad for ansettelsen og at jeg omsider har fått jobb etter mange års venting, sa den nyansatte studentpresten i Oslo, Nils Jøran Riedl, til NTB mandag kveld.

Viktig dag
Den nytilsatte studentpresten mener det er en viktig dag for Den norske kirke.
? Den norske kirke har nå ettertrykkelig demonstrert at det hersker to syn i homofilispørsmålet. For lesbiske og homofile er det et veldig viktig signal og et håndslag som kommer på et riktig tidspunkt, sier Riedl.

Han mener den prinsipielle diskusjonen som fant sted i Oslo Bispedømmeråd for en måneds tid siden, og som gikk på tvers av Oslo-biskop Ole Christian Kvarmes syn, la grunnlaget for ansettelsen mandag.
Nils Jøran Riedl vikarierer nå som studentprest, og vil derfor tiltre stillingen med en gang.

©NTB