Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Treenig

«Må dere bli fylt av hele Guds fylde!» Ef 3:19b

Som Bibelskolelærer, enten i undervisning eller samtaler, har jeg vent meg til å innlede med å be til den treenige Gud. Jeg tror det begynte som et pedagogisk grep, for å bevisstgjøre på alle personene i Gud. Men raskt ble det veldig viktig for meg.

Jeg begynner med å takke Jesus for at han er stått opp, og at Han lever akkurat nå. Jeg takker for at Han døde for våre synder, for at alt er ferdig.

Så fortsetter jeg med å be til Den Hellige Ånd. Jeg ber om at Ånden skal hvile på oss som skal gjøre noe sammen. Jeg ber at Ånden skal hvile på Ordet og gjøre det levende for oss, lede og skape. Så takker jeg Gud Far for at Han begynte alt sammen, fordi Han er Far.

Når vi ber til Jesus, forkynner vi Ham samtidig til hverandre. Øynene i hjertene våre festes på Ham. Det som siden skal skje kommer på rett plass, med mindre strev.

Når vi ber Ånden om å hvile på oss, så skjer det, for Ånden er trofast. Det blir lettere å finne fram, med større ro og enhet. Når vi henvender oss til Far, lyser hans ansikt over oss. Det forankrer oss, så vi ikke går videre farløse.

Treenigheten er en veldig viktig og konkret del av Guds fylde.