KONFLIKT: En langvarig konflikt har ført til bortfall av inntekter og frivillige i Jørpeland menighet. Presten ble tidligere i år flyttet fra stillingen sin, men sier nå opp. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Takker for seg som prest i Den norske kirke

Etter en langvarig konflikt, avslutter sokneprest Bård Boye arbeidsforholdet sitt med Den norske kirke.

I fjor ble det kjent at det var en konflikt ved menighetskontoret i Jørpeland, som ligger i Ryfylke i Rogaland. Siden folk fra bygden og menigheten sluttet tallrikt opp om soknepresten, fikk saken stor oppmerksomhet i en rekke medier.

I februar bestemte biskopen at Boye må belage seg på å endre tjenestested, men i et innlegg i lokalavisen Strandbuen, gjør soknepresten det klart at han takker nei til tilbudet om omplassering.

«Vi ser nå at dette har trukket ut for lenge i tid. Bård Boye har derfor meddelt biskop at prosessen som er ført i regi av fellesrådet har vært så krevende at han har tatt sitt videre arbeidsforhold opp til vurdering da saken også har en side mot tillitsforhold», skriver presten og hans advokat.

Intensjonen har hele tiden vært å få løst utfordringene gjennom dialog og forsoning. Det har ikke skjedd.
Bård Boye og Per Hofstad

I innlegget står det videre at tiden er moden for Bård Boye, med stort vemod, å takke for seg som prest i Den norske kirke.

«Intensjonen har hele tiden vært å få løst utfordringene gjennom dialog og forsoning. Det har ikke skjedd. Vi ser at det er ulike oppfatninger i denne saken», skriver Boye og advokat Per Hostad.

Innlegget avsluttes med en takk for all støtte og sympati underveis i prosessen.