Svenskene innfører kjønnsnøytral Gud

Misfornøyde prester mener at den nye kjønnsnøytrale linjen undergraver kirkens historiske røtter og forholdet til andre kirker verden rundt.

Kirkemøtet i Svenska kyrkan har vedtatt å innføre en ny kirkehåndbok som tilsvarer den norske messeboken. Flere av tekstene i den nye boken fører til at man innfører et kjønnsnøytralt gudsbegrep.

Nådehilsenen i gudstjenestens innledning skal utvides med de to alternativene der «Faderen« endres til det mer kjønnsnøytrale Gud. Det er valgfritt om man vil bruke den opprinnelige nådehilsenen der Faderen er med eller en av de to andre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Svenska Kyrkan har ifølge Kristeligt Dagblad hatt en 30 år lang debatt om fornyelsen av kirkehåndboken som altså inneholder kirkens gudstjenesteordning.

Kirkemøtet ble avsluttet i Uppsala torsdag. Tirsdag var det debatt om den nye boka. Mikael Löwegren gjorde seg til talsmann for mange misfornøyde prester som mener at den nye kjønnsnøytrale linjen undergraver kirkens historiske røtter og forholdet til andre kirker verden rundt.

– Man rører ved det innerste i den kristne tro og spørsmålet om hvem Gud er, og der har politiske målsettinger ikke noe å gjøre. Man tar dagens moralske norm og legger den over troen, og det kan bli skadelig for kirken, sier han.

Christer Pahlmblad, dosent i praktisk teologi ved Lunds universitet, mener at kirkens store problem i forbindelse med kirkehåndboken er at man ikke respekterer historien.

– Man kan ikke erstatte 2000 års teologi. Man undergraver læren om treenigheten og fellesskapet med andre kristne kirker.