SPLITTET: Senterpartiet er ikke enige med seg selv om omskjæring. Det gjør da heller ikke noe, siden representantene er fristilt. Jenny Klinge er imot, men s Kjersti Toppe (bildet) forsvarer helse-komiteens vedtak om omskjæringslov.FOTO: Thomas Winje NTB/SCANPIX

Sp ikke enig med seg selv om omskjæring

Den fremste motstanderen av omskjæring, Jenny Klinge fra Senterpartiet, fikk ikke støtte i Stortinget.

Mandag kveld vedtok Stortinget lov om rituell omskjæring av gutter. En samlet helsekomité støttet regjeringens forslag til ny lov som blant annet innebærer at det blir innført en egenandel på 5.000 kroner.

I komiteen sitter Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Hun er glad for at loven ble som den ble.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg er fornøyd. Det ble jo fremmet forslag fra andre i Senterpartiet om at det skulle være 18 års grense. Jeg mener at det er fornuftig at man får sikrere og mer forsvarlig rammer rundt inngrepet.

– Det er også bra at det blir straffbart å utføre inngrepet uten å være autorisert. Dette gjøres nå straffbart, noe som er en skjerping av loven, sier hun til Dagen.

Delt gruppe

Den som fremmet forslaget om aldersgrense var Jenny Klinge. Hun har vært meget vokal i sin motstand mot omskjæring. Hun mener at det er naturlig at gutter må kunne få bestemme det selv etter at de er fylt 18 år og er myndige.

Til Dagen sier Klinge at hun har fått med seg to fra stortingsgruppa til Senterpartiet som medforslags-stillere. Det er Heidi Greni og Anne Tingelstad Wøien.

Senterpartiet har fristilt representantene sine i omskjæringssaken, og Dagen kjenner til at ytterligere to fra gruppa vil støtte Klinge. Også Karin Andersen (SV) har signalisert støtte til forslaget.

Stilt fritt

Avstemningen i Stortinget var ikke klar da Dagen gikk i trykken. Men i og med at komiteen var enstemmig var det klart at regjeringens forslag ville bli vedtatt. I et tidligere intervju med Dagen uttalte Klinge at hennes motstand mot omskjæring handler om barns helse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Omskjæring av gutter er en tradisjon man ikke kan tillate i 2014 når det er et unødvendig medisinsk inngrep som handler om å fjerne en frisk del av kroppen som også har en funksjon. Da er det min plikt som folkevalgt å sørge for at ungene blir beskyttet mot den type praksis, sa hun.

Hun ville helst at det skulle bli aldersgrense.

– Det jeg stusser over med regjeringens forslag er at man legitimerer inngrepet enda mer om man tar det inn i helsetilbudet. Men jeg er selvsagt opptatt av ungene skal få et mest mulig vern. Men det vil likevel være bedre med en aldersgrense, sa hun videre.

– Hvorfor sitter man igjen med et inntrykk av at omskjæring er noe hele Senterpartiet er imot, Toppe?

– Senterpartiet har aldri programfestet noe om omskjæring. Det har aldri vært oppe på landsmøtet. Stortingsgruppa har uttalt seg om at de ønsket aldersgrense. Men det er kun gruppa som har frontet dette for partiet. Våre representanter er stilt fritt i dette spørsmålet, derfor får vi forskjellige stemmer fra samme parti, sier hun.

Egenandel

Toppe erkjenner at det er flere avveininger som er vanskelige i saken.

– I saken fra komiteen ligger det en erkjennelse av at dette er en praksis som har tette religiøse bånd. Likevel må konsekvensene av inngrepet være slik at det kan aksepteres. Derfor er det veldig bra at det ble vedtatt at det offentlige skal stå for dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Også punktet med egenandel var vanskelig.

– Den bør være lav. Senterpartiet landet et sted midt i mellom, ca halvparten av hva inngrepet koster på opptil 5000,- kroner. Det er for å markere at dette er et spesielt inngrep, det er ikke medisinsk begrunnet. Derfor mener jeg det var et poeng å gjøre en forskjell på egenandelen. Fremskrittspartiet ville jo at hele inngrepet skulle dekkes av pasienten. Da tror jeg mange flere ville valgt å gjøre det privat.

Toppe tror nettopp at egenandelen vil være med å gi legitimitet i folket.

Religion

I sin innstilling er komiteen lydhør for at omskjæring er viktig for religiøse grupper. «Komiteen viser til at rituell omskjæring av guttebarn er tett sammenvevd med majoriteten av jøders og muslimers religiøse identitet. Både innenfor jødedommen og islam anser mange religiøse ledere mannlig omskjæring som et viktig religiøst ritual».

De fortsetter

«Selv om den religiøse funksjonen er forskjellig fra dåp, er den religiøse betydningen like viktig. Komiteen påpeker at rituell omskjæring av gutter er et vanlig inngrep over hele verden.

Verdens helseorganisasjon anslår at på verdensbasis er rundt 30 prosent av alle menn i alderen 15 år og eldre omskåret. Hos jøder, muslimer, koptiske kristne, og eksempelvis blant amerikanere og koreanere, er tidlig omskjæring av guttebarn vanlig».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Omskjæring

Det omskjæres rundt 2.000 guttebarn i året i Norge.

Regjeringen vil nå ha dette inn i spesialisthelsetjenesten. Da kan inngrepet skje enten ved sykehusene eller ved private klinikker med avtale.

Det vil bli innført egeneandel.

Smertestillende skal gis.

Skal utføres av lege, men andre kan gjøre inngrepet hvis en lege er tilstede.

Skal utføres av lege, men andre kan gjøre inngrepet hvis en lege er tilstede.

Les også
Venstre avviser aldersgrense for omskjæring
Les også
Advarer mot religionsfiendtlig EuropaAmerikansk UDs verstingliste
Les også
Setter barnas helse foran omskjæringOmskjæring i Norge
Les også
Omskjæring inn i helsetjenesten
Les også
Flere partier sliter med omskjæring