MISJONÆRBAKGRUNN: Hans Aage Gravaas har jobbet det meste av sitt yrkesaktive liv i Misjonssambandet og blir nå prest i Den norske kirke. Foto: Johanna Hundvin Almelid

Hans-Aage Gravaas slutter i Norme for å bli sokneprest

#Arbeidsdagen: Hans-Aage Gravaas forlater Kristen-Norges fellesorgan for misjon og evangelisering for å bli prest i Oslo bispedømme.

Gravaas har takket ja til tilbudet om ny stilling som sokneprest i Voksen menighet i Oslo, skriver Norme i en pressemelding.

Derfor har han sagt opp stillingen som daglig leder av Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme). Han fratrer i løpet av våren 2022.

Gravaas understreker at det ikke er noe dramatikk i avgjørelsen og at dette skjer fullt og helt etter eget ønske. Han er glad for tiden han fikk i organisasjonen.

– Jeg er takknemlig for tiden jeg har fått i Norme. Det har vært et stort privilegium å samarbeide med norske kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner om evangelisering og global misjon, sier han.

Han har hatt stillingen siden 1. september 2019.

Bakgrunn i Misjonssambandet

Gravaas har vært misjonær for Misjonssambandet og dessuten rektor ved organisasjonens to høgskoler: Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo og Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Sistnevnte fikk flere kristne organisasjoner inn som eiere etter fusjonen med NLA Høgskolen i 2013.

I 2019 fortalte Gravaas til Dagen at han hadde søkt flere prestestillinger i bispedømmene Oslo, Hamar og Borg uten å bli ansatt.

– Jeg tror det skyldes skepsis til min lavkirkelige bakgrunn. At min lange, allsidige erfaring ikke sidestilles med presteerfaringer ved ansettelser, undrer jeg meg over, sa Gravaas.

Han var også kritisk til hvordan Åpen folkekirke utøvde sin innflytelse.

– Åpen Folkekirkes medlemmer og sympatisører dominerer fullstendig råd, utvalg og ansettelsesorganer. Min opplevelse er at det er liten eller ingen plass for dem som tenker annerledes, selv om det gang på gang hevdes det motsatte, sa Gravaas.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han utelukket likevel ikke muligheten for å søke prestestillinger senere.

– Kvalifikasjoner avgjørende

Bispedømmerådsleder Gard Sandaker-Nielsen i Oslo, som også er leder for Åpen folkekirke, avviste at bakgrunnen til Gravaas var til hinder for å bli ansatt.

– Det er kvalifikasjonene som er det avgjørende, ikke teologisk profil eller synspunkter. Det er leit at Gravaas opplever at bakgrunnen hans står vi veien for tilsetting som prest i Den norske kirke, men det er altså feil.

Starter rekruttering

Styreleder Rolf Gunnar Heitmann skulle gjerne ønske at Gravaas fortsatte i stillingen.

– I en tid med strenge restriksjoner på møte- og reisevirksomhet, har Gravaas maktet å lede og utvikle Norme-nettverket på en god og betryggende måte. Han har formidlet kunnskap om misjon og bidratt til å opprettholde kontakten mellom Norge og internasjonale misjonsmiljøer, sier Heitmann i en kommentar til oppsigelsen.

Norme er for tiden inne i en strategiprosess der medlemsorganisasjonene har definert og prioritert satsingsområder.

– Oppfølging av denne prosessen vil være en viktig oppgave for styret og ny daglig leder, sier Heitmann.

Styret vil derfor starte rekruttering av Gravaas sin etterfølger umiddelbart.

Tips oss

Arbeidsdagen er Dagens spalte om nyansatte i Kristen-Norge. Les flere saker her.

Har du fått ny jobb? Tips oss via skjemaet i artikkelen under:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Har du byttet jobb? Husk å tipse oss!