Andreas Nordli, leder Ungdom i Oppdrag. Arkivfoto: Dagen

Skatt på gaver kan 
ramme volontører

Ungdom i Oppdrag mener at Skatteetatens regioner har ulik praksis på skattlegging av gaver fra nære venner og familie. Finansdepartementet har nå bedt Skatteetaten om å rydde opp og få lik praksis i alle regioner.

I dag må frivillige medarbeidere skatte for gaver fra bekjente og forsamlinger. Dersom Skatteetaten legger seg på en streng tolkning av regelverket, kan man i verste fall også måtte skatte for gaver venner og familie til arbeidslignende tjenester.

Det kan også ramme andre enn Ungdom i Oppdrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I prinsippet vil dette kunne få betydning i andre sammenhenger, sier UiOs advokat Tom Øyvind Berentsen ved Ernst & Young i Stavanger.

– Kan unge som reiser på bibelskole utenlands eller som volontør rammes av beskatning av gaver fra familie, venner og menigheter?

– Om du drar på en bibelskole og får penger av foreldrene dine, blir du ikke nødvendigvis skattlagt av den grunn. Men medarbeidere som drar ut for andre organisasjoner og lever på gaver, kan bli rammet av dette, sier Berentsen.

Volontører utsatt

KrF-politiker Hans Olav Syversen, leder for Finanskomiteen på Stortinget, tror ikke skolegang vil kunne skattlegges fordi det ikke regnes som arbeid.

– Men volontørvirksomhet kommer kanskje litt i gråsonen. Det kan vi ikke utelukke. Spørsmålet er om det kan regnes som lønn for arbeid eller ikke, sier Syversen.

Han sier det er viktig å få lik behandling som bygger opp under det frivillige Norge.

– Det burde de som nå leder Finansdepartementet ha en interesse av. I brevet til Skatteetaten ber de bare om en avklaring, så vi må følge med videre, sier KrF-politikeren.

Kan ikke måles

I dag er det rundt 250 frivillige medarbeidere i Ungdom i Oppdrag (UiO) som lever på gaver fra venner, familie og menigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men er det etisk riktig å ikke betale skatt av gaver når man nyter godt av velferdssamfunnet? UiO-leder Andreas Nordli ser ingen moralske problemer med å la være, så lenge samfunnet synes det er greit.

– Nei, fordi vi bidrar på veldig mange felt i samfunnet, noe som ikke kan måles i kroner og øre over skatteseddelen. Ja, vi nyter godt av noen velferdsgoder, men andre nyter vi ikke godt av, som sykepenger. Om en skal begynne å regne på det, går det kanskje opp i opp, sier Nordli.

Han peker på at Ungdom i Oppdrag «i alle år» har fulgt skattereglene og oppgitt hva de får i gaver.

– I tillegg anbefaler vi frivillige medarbeidere å legge ved selvangivelsen en forklaring av hvordan vi lever. Så har det vært opp til skattemyndighetene å bestemme hvordan vi skal skatte. Inntil Vårt Land skrev om dette i 2009 har det aldri vært noe problem, sier han.

Leder-leverandør

Nordli peker på at medarbeiderne siden 2010 har skattet på gaver fra bekjente og menigheter. Organisasjonen ønsker at unge mennesker skal kunne ha tjeneste hos dem i rundt et par år, før de går videre i «karrieren». Rundt 50 til 70 personer jobber der utover fem år.

– Tar du et tverrsnitt av ledere i Kristen-Norge, vil du finne mange med bakgrunn fra UiO. Vi er en stor leverandør av kristne ledere til resten av Kristen-Norge, sier Nordli.

Hjemmearbeidende

Hans Olav Syversen mener at det er greit å ikke skatte av gaver til frivillig arbeid, men likevel nyte av velferdsgoder.

– Hva med en som arbeider hjemme, skal vedkommende ikke få velferdsgoder? Det kan bli en risikosport å sette nytteverdi på mennesker ut fra hva de skatter og ikke, sier Syversen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han mener at det er «mye positivt i arbeid som ikke er innom det offentliges skatte- og avgiftsregister».

– Verdien i det arbeidet er uavhengig av hva man legger i skatteposen til AS Norge. Vi skal få en stor jobb i dette landet med å katalogisere verdige og ikke-verdige mottakere av velferdsgoder. Ved nærmere ettertanke, tror jeg vi ser at det både er galt og helt umulig, sier Syversen.