ABORTNEMNDER: Kjersti Toppe (Sp) var med på å utforme sentralstyrets forslag om å utrede abortnemndenes navn og rolle. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senterpartiet vil beholde dagens abortgrense

Et forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 ble avvist på Senterpartiets landsmøte.

Sentralstyrets forslag om å beholde dagens grense for selvbestemt abort på 12 uker fikk flertall på Senterpartiets landsmøte.

I forslaget ligger det også inne at abortnemndenes arbeidsmåte, rolle og navn skal gjennomgås. Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, har tidligere foreslått å døpe om nemndene til «samråd».

Mindretallet i programkomiteen ville erstatte nemndene med rådgivende team og endre abortloven slik at abort er selvbestemt inntil uke 18. Forslaget var innstilt avvist og falt altså på landsmøtet.

Det var på forhånd knyttet spenning til hva Senterpartiet ville lande på i abortsaken. Samtlige partier på rødgrønn side har abortvedtak som vil utvide grensen for selvbestemt abort. Rødt og SV går lengst med 22 uker, mens Ap og MDG setter grensen ved 18 uker.