SLÅTT: «Jeg måtte stå oppreist 24/7. Jeg ble slått hver gang jeg ble sliten og satt ned», forteller mannen som ble returnert fra Norge i januar i år. Han opplyser at bildet ble tatt da han kom seg i sikkerhet.

Returnert og slått i Iran

Kristne som har fått avslag på asylsøknaden risikerer fengsling og tortur, ifølge rapport.

Denne ryggen tilhører en kristen mann som ble tvangsreturnert fra Norge til Iran i januar. Han skal ha blitt pågrepet i det han landet på flyplassen, forhørt, pisket og tvunget til å oppgi hvem han har kontakt med i Norge før han ble løslatt under kausjon. Han flyktet til et naboland, hvor han befinner seg nå.

Derfra har han fortalt NOAS at han ble tatt til det han kaller et «torturhus» og torturert. «Jeg måtte stå oppreist 24/7. Jeg ble slått hver gang jeg ble sliten og satt ned», opplyser han selv. NOAS oppfatter mannen som troverdig i sin forklaring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les rapporten «Tro, håp og forfølgelse» her

Les r apportens sammendrag og anbefalinger her

– Fengslet nå

NOAS har fått opplysninger om at minst én person sitter fengslet enda. I tillegg skal flere ha tatt kontakt med Den norske kirkes biskoper og informert om arrestasjoner etter retur.

Det er brudd på internasjonale konvensjoner å returnere en person til tortur eller umenneskelig behandling.

Les også: Bekymret KrF forventer endring

Får ikke vern

Skjebnen iranske kristne har møtt i Norge har i flere år opprørt både menigheter, kirkesamfunn og enkelte politikere. Torsdag ettermiddag ble en omfattende rapport om kristne konvertitter fra Iran presentert av NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere. De har gått gjennom 100 asylvedtak.

Rapporten kommer med en rekke oppsiktsvekkende funn:

Noas frykter at konvertitter med et reelt beskyttelsesbehov returneres til Iran, hvor de risikerer fengsling, tortur og mishandling på grunn av sin tro. Norsk praksis overfor iranske konvertitter har de siste årene blitt mer restriktiv, uten at menneskerettighetssituasjonen for konvertitter i Iran er bedret. Det er lettere for seksuelt forfulgte eller politiske aktivister enn for religiøst forfulgte å få asyl i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Veldig alvorlig

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er veldig alvorlig for den enkelte som blir stilt overfor et valg om å bli forfulgt eller fornekte sin tro, sier rådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS, som er en av de ansvarlige for den 45 sider lange rapporten.

Rapporten ble påbegynt før valget i fjor etter at NOAS siden slutten av 2011 har opplevd en kraftig innstramming i muligheten for iranske konvertitter å få asyl i Norge.

– Rapporten er et svar på min fortvilelse over avslag på avslag til konvertitter jeg mener har et reelt beskyttelsesbehov. Jeg sett mennesker stå overfor valget mellom å bli forfulgt eller fornekte sin tro.

Pisket

– Har dere dokumentert at kristne iranere faktisk blir returnert til mishandling og tortur?

– Vi har fått bilder og forklaringer på e-post som viser at når de ble returnert til Iran, ble de fengslet. De forteller at de ble pisket av iranske myndigheter. Minst én av dem vi antar er troverdige, er fremdeles arrestert. Det kan absolutt være flere. Vi har fått bildene tilsendt, men vi har ikke vært der når han har blitt pisket.

UNE har tidligere stilt spørsmål ved opplysninger om at returnerte asylsøkere har blitt mishandlet og torturert. De har blant annet pekt på at arrestasjonen kan skyldes forhold som har oppstått etter at de ble returnert til Iran.

– Kan det være tilfelle med disse at de er arrestert etter kriminelle handlinger etter at de kom til Iran?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De ble arrestert i forbindelse med ankomst eller da de gikk ut av flyplassen. De hadde ikke tid til å gjøre noe.

Det ble foretatt 30 tvangsreturer til Iran i januar og februar. Blant dem var det flere kristne iranere som senere har informert biskoper eller NOAS om arrestasjoner.

Martinsen håper at rapporten skal føre til at UDI får instruks om at religiøst forfulgte skal sidestilles med politisk eller seksuelt forfulgte.

Utelater informasjon

Rapporten avdekker at Utlendingsnemnda i en rekke vedtak feiltolker informasjonen om konvertitters mulighet til å utøve sin kristne tro i Iran. UNE skriver i en rekke vedtak at det vil være mulig for konvertitter å delta i et kristent fellesskap. Feil, mener UNE. For fellesskapene UNE viser til, er ulovlige hjemmekirker, hvor konvertitter utsettes for reell risiko for forfølgelse.

Rapporten viser også til at UNE i en rekke vedtak utelater informasjon om at medlemmer av hjemmekirker er spesielt utsatt i Iran. Denne informasjonen står i bakgrunnsinformasjonen UNE har om landet, men er klippet bort i vedtak. Dette kan få «svært alvorlige følger for mennesker som dermed ikke anses å være en spesielt utsatt gruppe», heter det i rapporten.

– Betyr det at alle som blir trodd på at de faktisk har konvertert til kristendom har rett på asyl?

– Vi ser at mange nordmenn tar Bibelen ned fra hylla en sjelden gang. Det kan man også gjøre i Iran. Men alle som har behov for å være i et religiøst fellesskap, behov for å misjonere eller som har et mer karismatisk religiøst behov, vil være i en annen situasjon.

– Vil de ha rett på asyl?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ja. Men man må gjøre en individuell vurdering.

Asylpraksis

  • KrF fikk inn et punkt i samarbeidsavtalen med regjeringen om at «praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning) utredes og sammenliknes med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) retningslinjer og EUs statusdirektiv.
  • Rapporten «Tro, håp og forfølgelse. NOAS´rapport om kristne konvertitter fra Iran» som torsdag ble lagt frem er NOAS sitt bidrag på eget initiativ til kartleggingen.

Les også
Bekymret KrF forventer endringAsylpraksis
Les også
NOAS: – UNE forventer at konvertitter skjuler sin tro
Les også
Sår tvil om frigivelse av MeriamSudan
Les også
Anundsen står fast på kirkeasyl-motstand
Les også
Kan ikke vitne om sin tro eller bære kors i offentlighet
Les også
Frelsessoldat frykter å bli drept i Iran, nektes opphold i NorgeKristne i Iran