FAMILIEFOTO: Disse fem ble splittet da mamma Hayley måtte dra til Sør-Afrika og tok med seg 2-åringen Abi (på pappa Evens arm). Daniel (14) og Naomi (17) blir igjen i Norge sammen med faren.

Rammes av imamparagrafen

Kravet om ekstra høy utdannelse var ment for imamer, men rammer nå pinsepastor Hayley Ruth Holst.

Dermed er også en pinsemenighet rammet av den strenge paragrafen som var ment for å heve terskelen for imamer å komme til Norge.

LES OGSÅ: Pastorparet vet ikke når de sees igjen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mistet prestene

Tidligere har både hinduistiske og andre kristne trossamfunn blitt rammet av kravet om mastergrad. To etiopisk-ortodokse prester i Stavanger og Oslo har tidligere fått avslag på arbeidstillatelse og forlot landet fordi Utlendingsnemnda (UNE) ikke aksepterte deres utdannelse som mastergrad.

Det etiopisk-ortodokse kirkesamfunnet stod uten prester i Norge. I januar 2013 forlot presten Tewoderos Zevede Akalu menigheten i Stavanger.

I juni samme år vant han frem i Borgarting lagmannsrett og kunne i november 2013 komme tilbake til sin menighet i Norge.

Lagmannsretten vurderte hans utdannelse og praksis til å være på mastergradsnivå og kjente avslaget fra UNE ugyldig.

LES OGSÅ: Her vender den etiopiske presten tilbake til Stavanger

Fryktet misbruk

Da Hayley Ruth Holst bodde i Norge som nygift et års tid fra 1996 til 1997, fikk hun arbeids- og oppholdstillatelse.

– Derfor skjønner jeg ikke avslaget nå, sier hun til Glåmdalen.

De nye reglene som krever utdannelse på «høyere nivå» for religiøse ledere kom i 2000.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som Dagen tidligere har skrevet, kom kravet om etter flere års debatter om imamers kvalifikasjoner.

Grunnen var at det var vanskelig å bekrefte at attester på utdannelse på lavere nivå var ekte. Det hadde også vist seg å foregå misbruk ved at stillinger ble skreddersydd for slektninger og venner fra andre land, het det i begrunnelsen.

På denne tiden foregikk det en offentlig debatt om imamer som kom til landet på tvilsomme vilkår, som ikke snakket norsk og som hadde dårlig kjennskap til norske samfunnsforhold.

LES OGSÅ: Prester rammes av imamparagraf

Hevet til master

Ti år senere ble kravene ytterligere hevet til «mastergrad».

Stålsettutvalget foreslo at kravet til religiøse ledere skulle senkes og i større grad bli likestilt med faglærte arbeidstagere. Utvalgets forslag er lagt på is av den blå regjeringen.

LES OGSÅ: Dagens lederartikkel 20. juni 2013 «Ja til flere innvandrerprester»

Les også
Pastorparet vet ikke når de sees igjenHeyley-saken
Les også
UDI splitter norsk pinsepastorfamilie
Les også
Den hjemvendte prestenPrestesak
Les også
Prester rammes av imam-paragrafUtdannelseskrav
Les også
Ja til flere innvandrerprester