RETTSVERN:- Manglende oppfølging av anmeldelser som gjelder framstillinger som seksualiserer barn kan lett undergrave tilliten til lovverket generelt og tilliten til barns rettsvern spesielt, påpeker Medietilsynet.

- Politiet henlegger alle saker om barneporno

Medietilsynet mener at påtalemyndighetens viser en manglende interesse  for å håndheve regelverket i forhold til anmeldte filmer med barneporno.

I et brev til Justis- og politidepartementet uttrykker tilsynet bekymring knyttet til henleggelse av saker med fremstillinger som seksualiserer barn.

Siden høsten 2006 har Medietilsynet anmeldt ulike videogramdistributører for antatte brudd på Straffelovens paragraf 204a som gjelder framstillinger som seksualiserer barn.

Sakene gjelder forsøk på å registrere og omsette filmer med seksuelt eller pornografisk innhold, og hvor aktører som skildres i filmene tydelig framstår som sunderårige pga. utseende, kroppslig utvikling, adferd og/eller klesdrakt, eller er framstilt som barn ved hjelp av animasjon. Enkelte scener/kapitler i filmene skildrer overgrepsituasjoner med unge jenter og betydelig eldre menn. 
 
Sakene det gjelder har, uten unntak, blitt henlagt av politiet.

Filmene som har vært anmeldt skildrer ikke reelle overgrep mot barn, men er av det slaget som kan kalles «fiktive» eller «simulerte» framstillinger. Medietilsynet har
tidligere fått muntlige tilbakemeldinger fra så vel politiet som Kripos om at skildringene tilsynet har vurdert antas å rammes av den nevnte paragraf.

Medietilsynets områdeleder Berit Liestøl og seniorrådgiver Berit Andersen skriver at begge instanser har gitt full støtte til Medietilsynet, og har oppfordret tilsynet om å fortsette å anmelde distributører når lovstridig innhold avdekkes.

- Ettersom samtlige anmeldelser har blitt henlagt, kan det etter tilsynets oppfatning stilles spørsmål ved om denne typen saker ikke prioriteres fra politiets side. Medietilsynet frykter at straffelovens paragraf 204a kan bli en «sovende» bestemmelse som ikke får den effekt i forhold til barn rettsvern som lovgivende myndighet har forutsatt. 

- Manglende oppfølging av anmeldelser som gjelder framstillinger som seksualiserer barn kan lett undergrave tilliten til lovverket generelt og tilliten til barns rettsvern spesielt. I tillegg er det bekymringsfullt at barns rettsvern svekkes på denne måten når formålet med å innføre bestemmelsen var det motsatte, skriver Medietilsynet i sitt brev til Justis- og politidepartementet.

Les bekymringsmeldingen her