Oslo 3. Baptistmenighet ekskluderes

Baptistsamfunnets landsmøte overprøvde onsdag sitt eget hovedstyre og vedtok med stort flertall eksklusjon av Oslo 3. Baptistmenighet.

Det var lettet stemning i på landsmøtet til Det Norske Baptistsamfunn, etter at forsamlingen hadde brukt fire timer på å diskutere og stemme over eksklusjonsforslaget mot Oslo 3. Baptistmenighet. Det forteller informasjonsleder Roger Dahl i Baptistsamfunnet til Magazinet.

? Vi er ferdig med en vanskelig sak. Den har vært veldig hemmende, særlig de to siste årene, og vi har gått og ventet på en avklaring, sier Dahl til Magazinet.

Oslo 3. Baptistmenighets homofilisyn har vært omstridt i kirkesamfunnet helt siden menigheten ble tatt opp i 1998. For to år siden ble en kvinne som levde i partnerskap valgt inn i menighetens ledelse, men saken ble kjent etter at fristen for å melde inn saker til landsmøtet i 2004 var gått ut.

Lang debatt

Samme høst gikk hovedstyret inn for å forberede eksklusjonssak mot menigheten, men tidligere i år ble det klart at halvparten av styremedlemmene likevel ville det annerledes. En av disse var hovedstyreleder Jan Sæthre, som har dobbelstemme. Også nestleder Per Øvergaard gikk mot eksklusjon.

Dermed fremmet ikke hovedstyret eksklusjonssak. Det gjorde derimot 15 ulike menigheter innenfor Baptistsamfunnet, og saken kom derfor likevel opp på landsmøtet.

Det trengtes to tredels flertall for at eksklusjonsforlaget skulle bli vedtatt, og det ble det. 245 stemmer ble avgitt. 180 (73,5 prosent) stemte for forslaget, 54 stemte imot og elleve var blanke.

? Det var en lang og grundig debatt, sier Roger Dahl.

? Smertefullt

Han forteller at innleggene fordelte seg jevnt for og imot forslaget, og at det derfor var noe usikkert over den forsamlingen som omsider leverte sine stemmer.
Hovedargumentet for eksklusjon var basert på skriftsyn og en understreking av formålsparagrafen om at Baptistsamfunnet har "Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære".

De som ønsket at Oslo 3. fortsatt skulle få stå i Baptistsamfunnet, la vekt på menighetenes selvstendighet, raushet overfor mennesker og at det alltid har vært uenighet om etiske spørsmål.

? Det har vært en smertefull prosess, som har vært krevende for alle uansett syn. Landsmøtet har foretatt en avklaring, som forhåpentligvis gir nødvendig arbeidsro fremover, sier generalsekretær Magnar Mæland i en pressemelding.

Grasrota

Han har gitt klart uttrykk for sitt standspunkt helt siden saken blusset opp for to år siden. Mot slutten av gårsdagens debatt gikk han på talerstolen og gjentok sine tidligere uttalelser om at han ville finne det vanskelig å fortsette sin tjeneste som generalsekretær dersom Oslo 3. Baptistmenighet forble i Baptistsamfunnet.

? Nå er utfordringen å fortsette å bygge et fellesskap på tvers av forskjeller. Baptistsamfunnet skal fortsatt være et fargerikt, inkluderende og tjenende fellesskap, men landsmøtet har gitt et tydelig signal i denne saken. Landsmøtet er uenig med hovedstyrets flertall om at aksept for Oslo 3. ikke betyr liberalisering i homofilispørsmålet. Landsmøtet har også gjort det klart at det finnes grenser for menighetens selvstendighet i Det Norske Baptistsamfunn, sier han.

Mæland synes det er trist å måtte ekskludere, men synes det er bra at avstemningsresultatet ble så tydelig. Han mener grasrota nå har slått fast at "Baptistsamfunnet skal være en tydelig evangelisk bevegelse."

Skuffet

Niels Fredrik Skaare i Oslo 3. Baptistmenighet er ikke overrasket over at menigheten nå ikke lenger får være en del av Det Norske Baptistsamfunn, men mener kirkesamfunnet "med dette vedtaket har kastet vrak på en stolt arv."

? Har dere tenkt å melde dere inn noe annet sted?
? Nei, det har vi ikke tenkt på ennå. Det får bli opp til menigheten på et senere tidspunkt, sier Skarre til Magazinet.

Trygve W. Jordheim
trygve@magazinet.no