Oasen endelig godkjent i dag

De har virkelig måttet kjempe for sin friskole, Oasen bibelsenter i Søgne. Men i dag ble Oasen barneskole godkjent av utdanningsdepartementet, halvannet år etter at deres første godkjennelse ble omgjort av statsråd Kristin Clemets forgjenger.

- Vi har fått bekreftet fra departementet i dag tidlig at vi er godkjent. Og statssekretær Helge Ole Bergesen har bekreftet at vi kan være i gang allerede første januar neste år, sier pastor Oddvin Larsen i en kommentar til Magazinet.

- Vi er utrolig lettet og takknemmelige over at adventstiden er over. Vi er glade for at mistenksomheten nå er over, og at vi ikke blir tillagt andre holdninger enn det vi har, sier han og sikter til den forrige statsråds krasse utfall mot skolen.
- Vi ser frem til å komme i gang og få møtt de forventninger vi har hos elever og foreldre. Nå er det endelig tid for å slippe løs gleden, sier Larsen

Tre ganger fikk forrige utdanningsminister Trond Giske stortingsflertallet mot seg i Oasen-saken. Men til tross for sterke pålegg om å godkjenne skoleplanene, avsluttet han sin statsrådsperiode med å avslå skolens andre søknad. For Giske og Arbeiderpartiregjeringen ble Oasen en symbolsak i kampen for enhetsskolen, mot det Giske kalte "ekstreme" livssynsskoler.

Oasen-saken oppsumert
Med dagens godkjennelse kan Oasen Bibelsenter i Søgne puste lettet ut etter en lang og seig kamp for å få sin friskole. Skolen ble opprinnelig godkjent av utdanningsminister Jon Lilletun like før han gikk av 9. mars 2000. Hans arvtager Trond Giske omstyrtet vedtaket ved å henvise til Songdalen kommune som gikk mot friskolen. Kommunen fryktet at elevtallet ville bli svekket i den offentlige skolen og true dens eksistens.
Oasen-saken blir så Stortingssak. Gjennom et dokument-8 forslag i juni i fjor, presiserer stortingsflertallet bestående av Høyre, KrF, FrP, Sp og Venstre privatskoleloven, ved å slå fast at departementet ikke kan legge ensidig vekt på elevtallet i den offentlige skolen i behandlingen av friskolesøknader. Statsråd Giske er ikke villig til å la denne føringen bli gjeldende under behandlingen av Oasens anke på avslaget de hadde fått. Ankebehandlingen trekker ut.
Fokuset blir nå flyttet over på innholdet i lærematerialet som Oasen hadde tenkt å benytte. Likestillingsombudet mener ACE-læremidlene, som vektlegger Guds ord i alle fag, er i strid med likestillingsloven, og ber i oktober 2000 Giske om å ikke godkjenne flere såkalte ACE-skoler før likestillingsspørsmålet knyttet til skolenes undervisningshefter var avklart.

Avslår anken
I desember kommer stortingsflertallet igjen på banen. Denne gangen med en felles kommentar i forbindelse med salderingen av undervisningsbudsjettet. Giske får refs for sin håndtering av Oasensaken, og krever umiddelbar behandling av Oasens anke.
I januar 2001 konkluderer Klagenemnda for likestilling med at ACE-læremidler er i strid med likestillingsloven, og forbyr bruken av noen hefter.
En måned senere avslår Giske anken fra Oasen barneskole. Hans begrunnelse er nå at ACE-skolene i for stor grad inkluderer kristendommen i de øvrige skolefagene. Dernest mener han at skolen legger for mye vekt på individuell undervisning. Til sist hevder han at skolen ikke i tilstrekkelig grad utvikler forståelse og toleranse hos elevene overfor mennesker som er annerledes.
Samtidig gjør Giske det klart at ingen flere ACE-skoler vil bli godkjent med ham som statsråd, og han varsler også en gjennomgang av de skolene som allerede er godkjent.

Krasse utfall
Stortingsflertallet kommer i april med et nytt dokument-8 forslag, der de ber statsråd Giske om å legge likebehandling til grunn ved behandling av friskolesøknader. Giske lover å ta flertallets standpunkt til etterretning ved en ny Oasen-søknad. Det trekker imidlertid ut med behandlingen av den nye søknaden og irritasjonen er stor i opposisjonen. Høyres Inge Lønning, mener Giske driver rent spillfekteri i Oasen-saken.

Det blir ingen avklaring før stortingsvalget, og i pressen spekuleres det i at Oasen-saken kan komme til å fremtvinge et regjeringsskifte dersom Stoltenberg blir sittende etter valget. Avslaget på Oasens andre søknad blir undertegnet av Trond Giske på hans siste ordinære arbeidsdag som statsråd.
Men i Oasen øyner man nytt håp med den nye trepartiregjeringen, og anker saken umiddelbart. I begynnelsen av november lover Samarbeidsregjeringen en rask avklaring av Oasen-saken. Avgjørelsen skulle ha vært tatt i forrige uke, men ble altså utsatt til i dag.

Per Ole Aalberg